Do prvních tříd se na základní škole v Havlíčkově ulici hlásí každý rok 50 až 60 dětí. Její ředitel Zdeněk Pečenka říká, že to je slušné číslo. Zároveň přiznává, že s populační vlnou minulých let, kdy chodily silné ročníky, se to nedá srovnávat. To ve škole vítali jednou tolik budoucích prvňáčků.

Škola se v těchto dnech proměnila ve vesmír. To je kvůli zápisům?
Ano. Snažíme se každé dva roky obměnit různá témata tak, aby se předškoláci nebáli neznámého prostředí. Chceme jim vytvořit optimální podmínky, aby zápisy absolvovali beze strachu a bavili se přitom.

Co jim, popřípadě jejich rodičům můžete nabídnout?
Je toho hodně. Základem je však kvalifikovaný personál, který na prvním stupni máme. Vybavení učeben snad nemusím vyjmenovávat, to je samozřejmostí. V žádné třídě nechybí interaktivní tabule. Je zde mnoho zájmových činností, funguje družina, jídelna, máme svačiny pro děti, velkou tělocvičnu i plavecký bazén. Školáci od první třídy plavou, hýbají se. A nově jsme dokončili víceúčelové hřiště i dráhu na běh.

Prezentujete se mimo jiné i jako přírodovědně-technická škola, je to tak?
Prezentujeme. Venku máme malý ovocný sad, kde školáci mohou názorně vidět, jak co roste a co tomu předchází. Známý je i náš zoo koutek, kde jsou králíci a další exempláře, které si mohou při zápisu děti a jejich rodiče prohlédnout. Ukázali jsme jim i zařízení 3D tiskárny, ze které vzejde jako výrobek dětská píšťalka, kterou si mohly děti odnést na památku.

Kolik tříd prvňáků plánujete v září otevřít?
Budou dvě. Další, smíšenou máme v Jindřichovicích. Tu navštěvuje zhruba patnáctka dětí.

Je pravda, že vaši školu navštěvují i děti z německého Klingenthalu?
Ano, chodí k nám dva až tři školáci, kteří dojíždí z Německa. Pocházejí ze smíšených rodin, kdy jeden z rodičů je německé a druhý české národnosti. Patří k nám i spádové obce Bublava, Stříbrná, Kostelní, Počátky, Sněžná a jezdí několik dětí i z nedaleké Rotavy. Zápisy děláme po dohodě ve stejný den i čas jako druhá z kraslických základních škol.

Pololetní vysvědčení je rozdané, zápisy rozjeté, takže teď budete mít relativní klid?
Kdepak. Jsme zároveň i střední školou, takže připravujeme přijímací řízení. Máme tříleté i čtyřleté obory a letos další nový obor ušitý na míru zdejšímu zaměstnavateli Sametex. Obor se jmenuje Výrobce textilií a je tříletý.

Spolupracujete i s dalšími zdejšími firmami?
To je základ. Letos po třech letech budeme rozdávat první výuční listy a žáci pravidelně navštěvovali praxi ve zdejších podnicích Amati – Denak, Kornet, strojírny Kukal – Uhlíř nebo PBS a Rotas. Naši zámečníci či nástrojaři, pokud chtějí, neskončí na úřadu práce, mají nabídky od zaměstnavatelů. Na závěr bych ještě zmínil, že řemeslníkům také umožňujeme studium němčiny vzhledem k tomu, že prakticky sousedíme s Německem a tamní trh práce též potřebuje řemeslníky.