Nejviditelnějšími a zároveň také finančně nejnáročnějšími byly revitalizace dvou největších náměstí, která po opravách už dlouho volala. Změny poznali také sportovci, matky malých dětí, dobrovolní hasiči, ale například i věřící. Loni se totiž naplno rozjely investiční akce města. Finanční situace se díky úsporám oproti minulosti ustálila. Na řadu přišly investice podpořené dotačními financemi, které pomohly uskutečnit řadu projektů.

„Rozjezd nebyl jednoduchý, protože jsme museli zaplatit nějaké dluhy, které tady zůstaly. Nicméně podařilo se nám to všechno splatit. Za poslední dva tři roky jsme začali šetřit. Projevilo se to hlavně v roce 2015, kdy se naplno rozjely investiční akce, za loňský rok jsme proinvestovali skoro přes 18 milionů korun. Z toho 10,5 milionu korun bylo z dotačního titulu a necelých 8 milionů bylo z rozpočtu města," vypočítal starosta Kynšperka Tomáš Svoboda.

Podle něj se přelévala akce z roku 2014 do roku 2015, což byla revitalizace náměstí SNP, které město dodělalo a které má už i vyúčtované. „Myslím si, že akce proběhla velice dobře. Byli jsme občas kritizováni. Byly tam i problémy, že jsme káceli nějaké stromky apod. Dnes, když se tam půjdete podívat, je tam vysázeno nějakých 60, 63 nových sakur a na jaře, když to rozkvete, tak si myslím, že to náměstí je velice pěkné," přiblížil Svoboda.

A druhým díky poslední výzvě Regionálního operačního programu bylo Staré náměstí a část obce Liboc. „Bylo to sice trošku hektické, protože to bylo jako poslední výzva a muselo se to stihnout, ale do října loňského roku jsme to zvládli. Dnes jsme už podávali žádost o proplacení, a když se na to náměstí přijdete podívat, tak si myslím, že prokouklo. Dříve kde byla panelová cesta, lidi parkovali v bahně apod., dnes jsou tam nádherná zákoutí, jsou tam parkovací místa a máme nádhernou novou asfaltku, pod kterou je udělaná nová kanalizace," dodal k projektům Svoboda.

Opraveno v loňském roce bylo také téměř 1000 metrů chodníků v ceně 1,9 milionu korun. Rekonstrukce proběhla také v ulici Mistra Jana Husa, kde v první etapě bylo vynaloženo 750 tisíc korun.

Dalších 700 tisíc korun bylo investováno do hřišť. Dětského hřiště u pivovaru, streetworkoutového hřiště a také hřiště na beach volejbal.
Přes 300 tisíc šlo na veřejné osvětlení, půl milionu na opěrnou zeď u hasičů a téměř čtvrt milionu na opravu kazatelny a oltáře sv. Anny.