Podle Dejana Randjeloviče, který je správcem unikátního jindřichovického mauzolea, kde jsou uloženy kosterní ostatky tisíců vojáků, zejména Srbů, se v lesních hřbitovech nachází až 1300 vojáků. Ten bádal například ve vojenském archivu, kde zjistil, že v lesích jsou pochováni zajatci z různých front. „Náhrobky chceme renovovat, celé místo zkulturnit. Bude to důstojné pohřebiště," řekl jasně Randjelovič. „Práce začnou už na jaře," poznamenal. Po zrestaurování hrobů dojde k jejich označení, a bude tak jasné, kdo tam byl pochovaný.

Dejan Randjelovič očekává, že v lesním hřbitově se nalezne nejvíce hrobů Srbů. Právě jim patří v Jindřichovicích asi hektarový pozemek a mauzoleum, které ročně navštíví desítky lidí, zejména studentů a dalších badatelů. Uloženy tam jsou v malých rakvích exhumované kosterní ostatky více než sedmi tisíc vojáků. V některých z rakví jsou však i děti, které zahynuly v zajateckém táboře. Při vchodu do mauzolea přesně zjistíte, jak to tam tehdy vypadalo. K vidění jsou tam dobové fotografie a obří maketa, která ukazuje, že v táboře byly vybudovány desítky domů.