Zprvu to byl jen vysněný záměr krajského zastupitele Petra Zahradníčka, aby v kraji vznikla konzervatoř, za nímž ale stála urputná snaha převést tuto ideu do praxe. Podařilo se, ale pouze částečně. Krajské zastupitelstvo sice loni v červnu schválilo zřízení Konzervatoře Loket, příspěvkové organizace, a to s účinností od 1. září 2020, ale ministerstvo školství tuto školu akreditovat odmítlo.

„V dlouhodobém záměru do roku 2023 se s novými konzervatořemi nepočítá. Proto jsme záměr změnili a nyní s ministerstvem jednáme o zřízení Střední školy multimediálních profesí a konzervatoře v Lokti, a to od 1. září 2021,“ vysvětlil Zahradníček. Změna v náplni školy podle něj v první etapě počítá s preferencí čtyřletého oboru Multimediální tvorba zakončeném maturitou. Zahrnuje například zvukovou tvorbu, základy zvukové techniky, hru na elektronické hudební nástroje nebo audiovizuální média a využívání nových technologií jako třeba youtubering, streaming a podobně. „To by byl páteřní program školy s tím, že bychom ve druhé etapě po roce 2023 zažádali o rozšíření na obory Hudebně dramatické umění a Současný tanec, tedy obory náležící pod konzervatoře,“ doplnil Zahradníček. O výuku na Střední umělecké škole se zaměřením na multimediální tvorbu mají podle průzkumů žáci zájem, protože škola podobného zaměření v kraji chybí. „Zároveň bychom připravovali školu na rozšíření o obory konzervatoře. Takto s tím nemá problém ani ministerstvo. Studenti multimediální tvorby mohou plynule v průběhu studia přejít nebo se přiřadit navíc k oborům konzervatoře,“ doplnil Zahradníček. Absolventi podle něj nebudou mít problém s následným uplatněním například v nahrávacích studiích, produkcích nebo redakcích audiovizuálních médií, reklamních a PR agenturách či jako učitelé základních uměleckých škol.

I Jaroslav Bradáč, krajský radní pro školství, míní, že škola tohoto zaměření v Karlovarském kraji chybí. „Ovšem mám obavy, aby se konzervatoř, což je studium šestileté, nakonec rozjela. A nezastírám, že budova v Lokti, kde by škola měla sídlit, vyžaduje investice, na které nyní nemáme,“ doplnil.