„Hlavním cílem projektu dopravního terminálu je v místě střetu tří dopravních modů – železniční, autobusové a cyklodopravy – vybudovat terminál, který odpovídá požadavkům a umožňuje plynulý a bezpečný přechod mezi jednotlivými druhy dopravy,“ říká starosta Lokte Petr Adamec.

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě Uspořádání bude současně podporovat přesun cestujících z individuální přepravy na hromadnou.

„Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti lokality, zajištění bezbariérovosti důležitého komunikačního uzlu, posílení výkonu veřejné dopravy a snížení zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy,“ dodal starosta.

Radnice realizuje zajímavý projekt i ve zdejší mateřince. Jde o soubor herních prvků na tamní zahradě, který vhodně rozvine potenciál zahrady a nabídne dětem podnětné prostředí, v němž mohou při společné hře rozvíjet své kompetence pohybové, smyslové i sociální.

Venkovního prostoru pro environmentální výchovu budou moci využívat žáci a kantoři na tamní základní škole. Projekt usiluje o vyšší kontakt žáků školy s přírodním prostředím, tak aby získávání poznatků o přírodě bylo založeno na jejich vlastní zkušenosti získané pozorováním a zkoumáním přírodních jevů. Škola se dočká i stavebních úprav a bezbariérovosti.

Největším projektem je rekonstrukce historické Dvorany.

„Ta začala fyzicky v roce 2018, a pokud vše dobře půjde, mohla by být dokončena v září letošního roku. Poté zde chceme mít základní uměleckou školu a kulturní dům města Lokte,“ konstatuje Adamec.

Loketští chtějí letos také zrestaurovat kašny na náměstí. Akci za téměř dva miliony korun financuje ze sta procent Ministerstvo kultury České republiky. Končit by se mělo na podzim letošního roku.

Po dobu restaurování nebudou kašny napuštěny vodou.