Společnost tak plní své transformační cíle a finišuje s výstavbou své první samostatné fotovoltaické elektrárny. Tímto pilotním projektem si skupina testuje svou schopnost budovat tato zařízení nejen pro své potřeby, ale i pro externí zákazníky. Po dostavbě solárního parku Lipnice plánuje další solární projekty.

„Zaniklá obec Lipnice byla s těžební činností a energetikou v sokolovském regionu dlouhodobě spjata, na jejím okraji fungovaly důl Kateřina a lom Lipnice. Nyní do lokality energetickou výrobu vracíme, ale namísto těžby realizujeme výstavbu svého prvního solárního parku. S plánovaným výkonem 2,7 megawatt-peaku bude patřit k těm menším, ovšem pro nás jde o velmi důležitý zdroj,“ popisuje pilotní „zelený zdroj“ skupiny místopředseda představenstva SUAS GROUP David Najvar, který je ve skupině za energetické projekty zodpovědný.

Novým starostou Sokolova bude podle koaliční dohody Petr Kubis (uprostřed). Po jeho pravici Renata Oulehlová, po levici Jan Picka.
Novým starostou Sokolova bude podle koaliční dohody Petr Kubis z vítězného ANO

Lokalita Lipnice je pro solární elektrárnu ideálním místem. Vzniká na pozemcích společnosti, které nejsou určeny k rekultivacím a nenabízí jiné využití. V blízkosti areálu se také nachází energetická infrastruktura skupiny, což usnadní připojení solární elektrárny do sítě.

„Projekt v Lipnici budujeme bez dotací, jelikož jsme chtěli získat především zkušenosti, které jsou pro nás do budoucna velmi cenné. Navíc se nám podařilo podstatnou část technologií, včetně solárních panelů, střídačů a transformátorů nakoupit ještě před aktuálním zdražováním. Návratnost samotné investice očekáváme v průběhu patnácti let,“ dodává Najvar.

Setkání kraslických a saských školáků.
Setkání kraslických a saských školáků pokračují, podívejte se

Společnost si na budování své první fotovoltaické elektrárny dává velmi záležet. Pro dokonalou stabilitu solárních panelů došlo ke zmapování podloží a přípravě potřebné konstrukce. Výběr veškerých komponentů elektrárny byl předem pečlivě zvážen, aby kvalitativně odpovídal požadavkům. Byly zakoupeny solární panely, v jejichž ceně je započítána i ekologická likvidace po skončení životnosti. Vybrané střídače mají maximální možnou účinnost, což je investicí do budoucna. A elektrárna bude splňovat veškeré bezpečnostní a kvalitativní standardy z hlediska samotných dodávek do sítě.

„Vybudování solárního parku u Vintířova je pro nás významným signálem toho, že skupina SUAS GROUP velmi odpovědně přistoupila k transformaci regionu, k jeho přeměně v území, kde se daří využívat nové zdroje energie a směřovat ke klimaticky neutrální ekonomice. Evropská komise navíc v minulých dnech schválila finance pro české uhelné regiony, mezi něž patří i Karlovarský kraj. To znamená, že na začátku listopadu budou vyhlášeny první výzvy k čerpání evropských prostředků na uskutečnění řady strategických projektů a dalších záměrů. Jsou mezi nimi právě i projekty, které připravila skupina SUAS GROUP,“ vysvětluje hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Po realizaci solární elektrárny plánuje SUAS GROUP i další fotovoltaické projekty. V příštím roce by mohlo začít budování elektrárny v lokalitě Lítov a Nové Sedlo. Dále je v plánech výstavba elektrárny na smolnické výsypce a v dalších lokalitách zasažených důlní činností.