„Nejčastěji lidé vysazují duby, javory a lípy. Mezi nejčastější sazeče patří spolkya obce, největší absolutní počet stromů si připsaly těžební společnosti v rámci rekultivace po těžbě. Celkově se nám sešlo přes 420 akcí, “ shrnuje Miroslav Kundrata, strategický ředitel Nadace Partnerství, která sázecí výzvu spustila.

V Karlovarském kraji například zakořenilo v září deset nových jasanů, a to v sudetském pohraničí v obci Jelení u Nových Hamrů, v zelené oáze zvané Mýtinka. „Rádi bychom vrátili krajině, o kterou se dříve nikdo nestaral, původní charakter. Rozšířili jsme tak druhovou pestrost, staráme se o louku a chceme také vysadit alej starých sudetských ovocných stromů podél cesty na Chaloupky a k chatě,“ dodává organizátorka výsadby Kateřina Hujerová.

Ozelenění se vydařilo také na nové pěší cestě mezi obcemi Kolová a Háje, kde Kolová na obecním pozemku vysadila alej 50 javorů. Na předchozí výsadbu navázali v Drmoule. Již existující alej doplnilo nově 50 javorů i se závlahou. Místní se výsadbou původních dřevin snaží vracet krajině původní ráz.

Iniciativa Sázíme budoucnost ale není jen o hloubení jam a zatloukání kůlů. „Soustřeďujeme se také na metodickou podporu správných výsadeb a péči o stromy, odstraňování legislativních bariér pro výsadby nebo snazší čerpání peněz na sázení i následnou péči. Zájemci o výsadby ve městech už nyní mohou žádat o podporu ze Státního fondu životního prostředí, na jaře fond spustí také posílený titul Programu péče o krajinu.