Lidé, kteří nosí pečivo kachnám v městských sadech, jim škodí. A nejen to. Pro zbytky poházených rohlíků či chlebů na březích rybníka si chodí hlodavci, především potkani. Poté se přemnožují a lidé si na ně stěžují. Město vyzývá lidi, aby vodní ptactvo přestali krmit.

„Na nevhodnost, ba dokonce škodlivost krmení vodního ptactva upozorňují nové informační tabule osazené na březích rybníků v Husových sadech. Lidé sem chodí krmit kachny, jež se sem stahují. Pečivo, které dostávají, je pro ně škodlivé, a protože zůstává na březích ležet, stává se i potravou pro hlodavce, na jejichž přemnožení si pak občané stěžují,“ potvrdil mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

Mimo zimní období nepotřebuje vodní ptactvo vůbec přikrmovat. Pečivo, které jim lidé házejí v zimě, může kachnám vyvolat zažívací problémy a kvůli absenci živin a vitamínů způsobit tělesné vady. Obsahuje hlavně sacharidy, labutě nebo kachny mají po jeho konzumaci pocit, že jsou najedené, a přitom strádají. Pečivo rovněž obsahuje sůl nebo je kořeněné. Mnohdy je dokonce plesnivé.

„Nevhodné a nadměrné přikrmování vodního ptactva mu způsobuje různé zažívací či jiné zdravotní potíže. Proto jsem doporučil, aby radnice do turisticky exponovaných míst u vodních nádrží umístila informativní tabulky,“ řekl ochránce životního prostředí Petr Švehla.

„Děti krmí kachny v parku moc rády. Ale je také pravda, že tam občas běhají potkani,“ říká jedna z matek Alena Večírková.