V sokolovském parku vznikne jakýsi relaxační kout, kde budou moci lidé v samotném centru města odpočívat mezi zelení. Dominantním prvkem bude velké dřevěné molo nad jedním z rybníků. Dojde k prořezávkám, a tím pádem i prosvětlení celého parku. Akci zaplatí město ze svého, vyjde na 1,2 milionu korun, a hotovo bude do léta.

„V parku dojde ke kácení a prořezání dřevin, tak aby se prostor otevřel, prosvětlil a občané se tam nebáli chodit. Významné opravy se dočkají i čedičová zpevnění jezírek i koryt, stejně je tomu kolem rybníka. Významný prvek, který je podle mě hodně zajímavý, je dřevěné molo vybíhající nad rybník. Obchází i stávající strom a bude to dominantní prvek v parku," řekla vedoucí odboru rozvoje města Hana Špičková.

Město doplní i mobiliář, jako lavičky a odpadkové koše. „V obou parcích poté plánujeme vyměnit i veřejná osvětlení. Nové prvky si můžeme dovolit i proto, že městská policie má více lidí na hlídání parků či sportovišť. Dříve se město obávalo vandalismu," řekl starosta Sokolova Jan Picka.

„Na dřevěné molo nad rybníkem jsem zvědavý. V létě to může být fajn posezení," říká Vojtěch Lásenský. Sokolovské parky jsou nejucelenější zelenou plochou uprostřed města. Zaznamenaly v dávné i nedávné historii množství změn. Původní zámecká zahrada spolu s oborou navazující na aristokratické sídlo a park krajinářského charakteru se změnily v městské parky.

Dříve dendrologicky nepříliš výrazný park se mění v bohaté spektrum dřevin. Parky představují zelenou oázu klidu s množstvím nejrůznějších průhledů, zákoutí, posezení, včetně herních prvků pro děti a odpočívadel u jezírek a rybníků.

Parkem protéká Lobezský potok, rybníky dotváří sestavu vodních prvků s ostrůvky, jezírky a vodotryskem. Některé stromy jsou velmi staré, typické jsou mohutné olše okolo potoka, duby, javory. Zajímavé je členění parku s množstvím cestiček, travnatých palouků, odpočívadel, nabízí místa k odpočinku, zábavě, botanickému zastavení.