Pečovatelská služba je příspěvkovou organizací města a podle slov starosty Patrika Pizingera se na tom nebude v budoucnu nic měnit. „Pravidelně monitorujeme potřeby klientů. Pečovatelskou službu chceme mít pod kontrolou a máme záměr, který už schválila rada města,“ potvrdil starosta. Jak doplnil, tato služba není určena pouze pro seniory, ale město i velmi intenzivně komunikuje s Denním centrem Mateřídouška, které v Chodově provozuje stacionář a sociálně terapeutické dílny.

Budova, kde sídlí pečovatelská služba, má dvě části. V jedné jsou ubytovaní senioři a právě v té druhé, hospodářské části by chtělo město ve spolupráci s Mateřídouškou vybudovat centrum sociálních služeb. „Chtěli bychom jednu část upravit pouze pro potřeby pečovatelské služby, aby tam senioři měli veškeré zázemí. A do bývalé jídelny a vyvařovny by se přesunula právě Mateřídouška,“ přiblížil plány starosta.

Chystaný plán se líbí i ředitelce denního centra Věře Bráborcové. „Byli jsme se tam podívat a udělali si jednoduchou studii podle našich potřeb,“ uvedla. Mateřídouška by prostory využila pro vybudování sociálně terapeutických dílen, ty stávající jsou v soukromých prostorách, navíc jejich kapacita v Chodově je naprosto naplněná. „Prostor by odpovídal, je dostatečně velký, větší než stávající pro prostor dílen, takže by byl možný i rozvoj služby. Teď třeba nemáme místo pro keramickou dílnu, tady by mohla vzniknout,“ vylíčila ředitelka Bráborcová.

Starosta je přesvědčen, že společné fungování a soužití by mohlo spočívat i v zapojení klientů Mateřídoušky do jednoduchých úkonů, například by mohli pomoci s vydáváním obědů. „Jsme zatím na startovních blocích,“ sportovní terminologií vyjádřil starosta Pizinger. „V příštím roce bychom nadefinovali konkrétněji, jak by vše fungovalo, a pak oslovili projektanta a požádali o dotaci, protože jde o sociální službu,“ doplnil. „Jsem rád, že pečovatelské službě zajistíme nové, moderní prostředí. A pomůžeme Mateřídoušce, o kterou v Chodově stojíme. Vedle stacionáře to bude další objekt, který bychom společně upravili,“ uzavřel.

Dárky udělaly seniorům velkou radost.
Ježíšek potěšil i seniory v domě ošetřovatelské péče