Chodov chce proto letos uvolnit jeden milion sto tisíc korun na podporu sportovních klubů a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

„Částku si letos přerozdělí čtrnáct organizací. Návrh rady města a výboru pro volný čas musí ještě schválit zastupitelé na svém jednání 18. února,“ potvrdil mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

Mezi příjemce městských dotací tradičně patří například TJ Spartak Chodov, TJ Batesta Chodov, Školní atletický klub Chodov, BVC Chodov, karatisté, skauti či mladí hasiči.

Z uvedené částky jde na činnost mládeže a dětí 627 tisíc korun, zbytek peněz použijí organizace na údržbu, dopravu, energie a podobné potřeby,“ upřesnil Polák.

Subjekty žádající o dotace mají v Chodově dohromady zhruba šest stovek mladých členů.

Například úspěšný atletický klub z Chodova letos slaví třicátiny. Oddílem prošlo ohromné množství dětí, které našly na kratší či delší dobu lásku ke královně sportů atletice.

„Doufejme, že kalendář tohoto jubilejního roku se bude plnit, k radosti všech, opět tréninky, závody, soutěžemi jednotlivců i družstev ve všech věkových kategoriích, soustředěními a oslavami, které si zaslouží toto výročí vzniku ŠAK Chodov, ale i výročí otevření prvního chodovského atletického stadionu v poválečné době,“ přejí si atleti.