V České republice zatím autobusy s elektrickým pohonem nejezdí. Na Sokolovsku novinku plánuje zavést jeden z dopravců, Ligneta Autobusy, a to ve spolupráci s objednavateli, mezi něž patří i město. Moderní autobusy budou využívat hybridní pohon CNG – elektřina.

Provoz linek na Sokolovsku byl zahájen s moderními nízkopodlažními autobusy s pohonem na naftu. Dopravce už myslí dopředu a plánuje další rozvoj veřejné dopravy ještě méně zatěžující životní prostředí hlukem a exhalacemi.

„Právě v MHD plánujeme ve spolupráci s objednavateli zavést moderní autobusy využívající hybridní pohon CNG – elektřina. Nízkoemisní motor na CNG doplňuje elektrický modul, který využívá rekuperace kinetické energie vznikající při zastavování vozidla v zastávkách a na křižovatkách a tato elektřina napomáhá při rozjezdu vozidel, který je energeticky nejnáročnější. Jedná se o nejmodernější trend ve veřejné dopravě, který je už úspěšně vyzkoušený v provozu a je bez větších rizik realizovatelný,“ říká za firmu Ligneta René Roubík. Dopravce by na pořízení moderních vozidel chtěl využít dotační výzvu EU na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro uhelné regiony. „Nové, moderní autobusy by měly na linky poprvé vyjet v roce 2022. Kromě snížení emisí, hlučnosti a zvýšení komfortu celoplošně nízkopodlažních autobusů by mělo dojít díky dotačnímu projektu i k úspoře vynakládaných finančních prostředků měst a obcí, které provoz spojů objednávají a financují,“ dodal Roubík.

Vedení Sokolova těmto trendům fandí. Nedávno zakoupilo hybridní vozidlo svým strážníkům. „Vozový park městské policie jsme nedávno rozšířili o první hybridní vozidlo Toyota CHR za 579 tisíc korun,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.