V rámci oživení životního prostředí a podpory biodiverzity realizoval odbor správy majetku města ve spolupráci se střediskem správy zeleně společnosti SOTES už vloni vznik šesti lokalit, kde se travní porost neseká pravidelně. V letošním roce byly dvě z těchto ploch doplněny o takzvanou motýlí louku a hmyzí hotely. Louky živočichům dají šanci, aby mohli žít nejen v rezervacích, ale rovněž ve volné krajině včetně měst. Sokolov snahou o vznik bezúdržbových zelených ploch reaguje na aktuální trendy v ochraně přírody.