Do projektu je zapojeno 44 základních škol z celé republiky a 11 gymnázií. Z Karlovarského kraje jsou Sokolováci první vlaštovkou. Doposud bylo podobné kombinované studium jen na vysokých školách.

Škola v Sokolově k němu přistoupila po dohodě s rodiči žáků. Čtyři dny v týdnu jsou ve škole, v pátek pracují z domova. Neznamená to však, že by si takzvaně dělali, co chtěli. Konzultují s kantory své projekty a jsou s nimi ve spojení. Tuto možnost zvolila většina rodin. Zbylí žáci chodí do školy jako každý jiný den.

„Ministerstvo školství ověřuje, zda by realizace části běžné výuky distanční formou nevnesla do českého školství nové metody, neproměnila obsah vzdělávání nebo nerozšířila nabídku škol. Naše škola se do pilotního projektu zapojila proto, že nabízíme předměty a formy, které se žákům a studentům budou z domova dělat mnohem lépe,“ vysvětluje ředitelka Školy Můj Projekt Mánesova Markéta Adamcová.

Sokolov ocenil osobnosti za loňský i předloňský rok.
Sokolov ocenil osobnosti za loňský i předloňský rok

Konkrétně jde o předmět Můj den, ve kterém pracují sami na sobě. Realizací svých vlastních projektů mohou řešit problémy ve svém okolí, dobrovolnictví či fiktivní firmu. Doma nebo ve svém okolí mají děti větší prostor než ve škole. Dvě hodiny projektů mají ve škole a slouží žákům ke konzultování a plánování dalšího postupu, v pátek se už věnují přímo jeho realizaci například v muzeu či jiných institucích. Učitel si další hodinu ve škole ověří, zda skutečně pracovali na úkolu, který si naplánovali.

V dalším předmětu může žák individuálně rozvíjet své dovednosti či silné stránky. „Někoho baví hra na hudební nástroj, jiného jazyky, dalšího zase sportování. Dají si nějaký cíl a pracují na sobě," vysvětluje ředitelka. I tento předmět je podle ní lépe zvládnutelný doma. Dodává, že prostor je v pátek i na individuální konzultace.

Kombinovaného studia se mohou zúčastnit žáci druhého stupně a gymnázia. Škola vysvětlila rodičům důvody i přínosy této formy studia. Kombinované studium zvolilo 50 žáků a studentů, 16 jich zůstalo ve škole.

ISŠTE.
Na nové požadavky zaměstnavatelů potřebují školy čas, peníze i vybavení

Děti jsou při projektech zodpovědnější, našly si svůj režim a lépe si plánují čas. Sokolovská škola je prostřednictvím společných webinářů v kontaktu i s ostatními, kteří kombinovanou výuku testují. Mají mezi sebou sdílené prostředí i kontaktní osobu. Organizací je pověřen Národní pedagogický institut.