Vysoká škola zdravotnická funguje již 20 let a je jedinou soukromou vysokou školou v ČR, která poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských studijních programech Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie.

Škola akreditaci pro otevření studijního oboru Všeobecného ošetřovatelství v kombinované formě u nás v Sokolově potřebuje. "To znamená, že tady vznikne odloučené pracoviště, kde budou studovat sestřičky, kterých máme v kraji nedostatek. Do budoucna počítáme i s otevřením oboru Zdravotnický záchranář. Podle mých informací bude brzy v Česku chybět okolo tří a půl tisíc lidí s tímto vzděláním. Zdravotnického záchranáře bychom uplatnili například i na urgentním příjmu, jehož výstavbu v Sokolově plánujeme,“ uvedl starosta Sokolova Petr Kubis.

Podle radního a jednatele Sokolovské bytové Erika Klimeše, město investovalo do úprav objektu, kde bude výuka probíhat, půl milionu korun: „Hledali jsme využití pro prázdné komerční prostory v ulici Poláčkova. Ty byly původně určeny pro gastro, ale nepovedlo se nám zasmluvnit žádného vhodného provozovatele. Proto jsem navrhnul upustit od tohoto využití a zkusit najít jiné. V momentě, kdy se všechny strany shodly, že se pokusíme středisko vybudovat pro konkrétní vzdělávací program, zajistili jsme, ve spolupráci s Odborem rozvoje města, úpravy a kolaudaci prostor pro zvolený účel, vybavili jsme ho odpovídající technikou - hlavně IT, zajistili vysokorychlostní připojení pro možnou hybridní výuku, nakoupili jsme potřebný nábytek a další. Také jsme připravili smlouvy a technickou dokumentaci pro účel akreditace.“

O kompletní vybavení učebny odbornými předměty se zase postarala Nemocnice Sokolov ze skupiny Penta Hospitals. Ta je partnerem města v oblasti rozvoje zdravotnických služeb pro obyvatele Sokolova a novinkou pro ni není ani spolupráce se školami.

„Dlouhodobě podporujeme vzdělávání našich zaměstnanců, kterým pomáháme i s náklady na studium. Díky tomu už dnes na této soukromé škole studuje část našich sestřiček. Otevření odloučeného pracoviště v Sokolově bude pro ně velmi komfortní. Získají možnost pokračovat ve studiu přímo na místě a ušetří spoustu času za dojíždění do Prahy. Takže v budoucnosti očekáváme i zvýšení zájmu našich zaměstnanců o studium na této škole,“ uvedla Jitka Samáková, ředitelka Nemocnice Sokolov. Podle ní je otevření odloučeného pracoviště Vysoké školy zdravotnické ve městě dobrou zprávou i z hlediska připravovaného rozvoje nemocnice. „Vznik nového urgentního příjmu i plánovaný rozvoj dalších částí Nemocnice Sokolov přinese nové pracovní příležitosti pro řadu zdravotnických profesí. A pobočka Vysoké školy zdravotnické v našem městě je jedním z kroků, jak je úspěšně naplnit," dodala Samáková.

Vysoká škola zdravotnická získala souhlas k zahájení své činnosti v roce 2004 a je jedinou soukromou vysokou školou v ČR, která poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských studijních programech Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie. Studijní programy Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství nabízí také v kombinované formě.

„Naše studijní programy mají všechny atributy moderního ošetřovatelství, a to včetně interdisciplinárního a multiprofesního charakteru. Programy postupují od zdravého jedince k jedinci nemocnému s důrazem na biopsychosociální hledisko,“ vysvětlila rektorka školy Jitka Němcová. „Jsme vysokou školu, která klade důraz na individuální přístup ke studentům. Studenti jsou vnímáni jako naši partneři, chápeme jejich specifika a potřeby“, dodal ředitel školy František Kunc.

Výuka kombinované formy bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství je určená zájemcům s ukončeným středoškolským studiem na střední zdravotnické škole v programu Praktická sestra (Zdravotnický asistent) nebo vyšší odborné škole v programu Diplomovaná všeobecná sestra.

Zástupcem Vysoké zdravotnické školy v Sokolově je vedoucí katedry Celoživotního vzdělávání Miluše Bartoňková. Zájemci o studium v akademickém roce 2024/2025 si mohou podat přihlášku v rámci druhého kola přijímacího řízení nejpozději do 21. srpna 2024. Více informací ke studiu je možné nalézt pod odkazem: https://www.vszdrav.cz/prijimaci-rizeni

Oficiální otevření školy se uskuteční v září letošního roku.