Lípu do soutěže nominoval Jaroslav Michálek z přírodovědného oddělení Muzea Sokolov, který je zároveň členem poroty pro výběr finalistů ankety. To byl také důvod, proč byla lípa přihlášena mimo hlavní soutěž pouze jako Strom hrdina.

Jak v nominaci Michálek uvádí, tato krásná, nízká, ale přesto nápadná dominanta byla vysazena někdy kolem poloviny 19. století u křížku na vrcholu stoupání cesty, která spojovala osadu Ovčárnu s tehdejším Vítkovem. Je svědkem zániku obce Vítkov, která jako jedna z mnoha obcí na Sokolovsku ustoupila těžbě hnědého uhlí. Těžba na Michalu byla ukončena v roce 2000 a následně po částečném zavezení těžební jámy vzniklo oplocené rekreační jezero Michal. Mezitím byla lípa od osady Ovčárna oddělena nově dostavěnou dálnicí a nachází se v její bezprostřední blízkosti.

Cesta, po které kolem malé lipky chodily děti z Ovčárny do vítkovské školy, zanikla. Ze dvou stran lípu v současné době obkličuje vedení vysokého napětí. Jen zázrakem se lípě nic nestalo. Okolí však zpustlo a z křížku se nezachoval ani podstavec. Zůstala pouze lípa - poslední živý, krásný a hrdý svědek rozmachu i zániku Vítkova.

Na základě této nominace se město Sokolov jakožto vlastník pozemku, na kterém lípa roste, rozhodlo umístit zde pamětní kámen a lavičku.

Autor: Linda Tomeszová