V Sokolovské chemičce Synthomer proběhl Den bezpečnosti a bezpečnostních postupů při práci s chemickými látkami a poskytnutí první pomoci. Zaměstnanci měli příležitost procvičit své dovednosti a znalosti v disciplínách, které mohou využít jak v pracovním, tak i domácím prostředí. Společně s Hasičským záchranným sborem podniku Chemické závody byla připravena praktická disciplína zaměřená na požární ochranu, což přináší cenné zkušenosti a přípravu pro případné nouzové situace.

„Navíc první ročník akce nazvané Den bezpečnosti se u našich zaměstnanců setkal s kladným ohlasem. Proto jsme na připravili jeho pokračování. A pro Safety Day 2024 jsme zařadili nové disciplíny a úkoly," řekl Michal Šulc, vedoucí týmu SHE.

Budova v níž kdysi sídlila hygiena
Zdravotnický dům má přilákat pediatry a zubaře. Oprava vyjde na 80 milionů korun

Akce byla rozdělena do dvou částí: první blok zahrnoval ukázky „živé“ první pomoci a druhý blok byl týmovou soutěží v SHE disciplínách.

„V loňském roce se nám osvědčila týmová soutěž s různorodým složením profesí, znalostí i odbornosti. V jednom týmu se tak opět mohli potkat technologové, chemici – operátoři i členové našich podpůrných týmů. Den bezpečnosti byl šancí poznat lépe kolegy a kolegyně napříč firmou a zároveň si zábavnou formou zopakovat svoje znalosti v oblasti SHE, ekologie a zdravovědy. Pro naše zaměstnance je to také vítaná změna v pracovním rytmu,“ dodal Michal Šulc

Benefiční fotbalové utkání
Benefiční zápas pro Dětské oddělení nemocnice získalo téměř 61 tisíc korun

Sokolovská chemička Synthomer patří mezi hlavní závody ve světovém koncernu Synthomer, který je lídrem v oboru výroby polymerů. Den bezpečnosti potvrzuje vysoký standard, který Synthomer od svých zaměstnanců v České republice i v ostatních závodech v oblasti SHE vyžaduje. Jejich závazek k vysokým standardům bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí je klíčovým prvkem jejich firemní kultury a projevuje se v pravidelných akcích jako je Den bezpečnosti, který slouží k potvrzení a zdůraznění důležitosti bezpečnosti práce ve všech jejich provozech v České republice i ve zbytku světa.