Akci pořádala v pátek Římskokatolická farnost Sokolov spolu s Farní charitou Sokolov.

„Byla sloužena mše za oběti komunistického režimu. V kázání připomněl farář Petr Bauchner několik omylů, které člověka doprovází na jeho cestě životem,“ říká pořadatel Jan Sebján.

Farář připomněl přítomným omyly jako spokojenost s tím, že demokracie a život ve svobodě jsou již trvalé a není třeba se dále zasazovat o tyto hodnoty. Druhým omylem je podle něj, že vše za nás obstarají instituce a politici a my bychom se v těchto věcech již nemuseli angažovat. A tím třetím omylem je život s vědomím, že člověk jako jedinec nemá sílu na změny ve společnosti, a proto rezignuje na to, být angažovaný, a je ochoten ustupovat zlu a nepřekážet mu.

„Na závěr zaznělo v kázání, že jediným dárcem svobody a lásky je Bůh, což bylo dokladováno i na životě Milady Horákové, která svou sílu nalezla ve víře v Boha,“ dodal Sebján.

Po bohoslužbě následoval koncert v podání Svatopluka Rosti Tvrdíka.