Škola nabízí řadu oborů, kde si vybere každý. V těchto dnech si současní žáci připraví se svými učiteli nové rozvrhy výuky, noví zájemci ve věku pěti až sedmi let se mohou přihlásit do přípravných studií hudebního, tanečního a výtvarného oboru. Pro zájemce od sedmi let nabízí škola studium v hudebním oboru ve hře na klávesové, strunné, smyčcové, dechové, elektronické a bicí nástroje, elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, sólový nebo sborový zpěv. Kromě individuálního studia se žáci mohou postupně zapojit do hry v různých souborech a orchestrech. V tanečním oboru je připravena nabídka studia v zaměření na taneční tvorbu a interpretace. Jde například o klasický tanec, současný tanec nebo mažoretky. Výtvarný obor v novém půdním ateliéru a v nové třídě keramiky nabízí zájemcům studium v předmětech výtvarná tvorba, práce s keramikou a počítačová grafika.

Přesné termíny zápisů a další informace o studijních oborech v ZUŠ jsou zveřejněny na stránkách školy www.zussokolov.cz, nebo na informační tabuli školy na Starém náměstí.