Vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy na Starém náměstí se zápisy všech žáků hudebního oboru uskuteční v budově Městského domu kultury Sokolov – učebny v levém křídle budovy (vchod z ulice Odboje).

Zápisy žáků výtvarného a tanečního oboru proběhnou v učebnách oborů v budově na Starém náměstí v Sokolově (stávající učebny). Konkrétní informace k zápisům a organizaci výuky (včetně odloučeného pracoviště v Březové) jsou aktualizovány na stránkách školy.

Základní umělecká škola zohledňuje možnosti a schopnosti pedagogického sboru s přihlédnutím k potřebám a zájmům žáků. Umožňuje jim získat potřebné vědomosti a znalosti při vlastní realizaci klasických i soudobých forem umění.

Při pedagogické práci uplatňuje jak klasické formy výuky, tak moderní, s využitím ICT technologií. Zvýšenou pozornost věnuje talentovaným žákům a podle jejich zájmu je připravuje na další studia na středních či vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.