Oslovili řadu potenciálních sponzorů a nyní potřebují pro adresnou pomoc vytvořit aktuální databázi veteránů, kteří pomoc potřebují. Pomoci jim mohou i ostatní lidé.

Chtějí trvale pomáhat pozůstalým rodinám, obzvláště dětem po vojácích, kteří padli v misi. Dále vojákům zraněným v misi i veteránům, co v misích nebyli, ale jsou vážně nemocní.

Dále veteránům s dětmi v sociální nouzi (nezaměstnaní, zadlužení, osobní bankrot) a pomoci se mohou dočkat i pozůstalé rodiny po veteránech, kteří zemřeli ve službě Armády ČR v republice (ale i úrazy, nemoc).

Obrátit se na sdružení mohou i veteráni na pokraji společnosti, jako jsou bezdomovci a ostatní.

„Potřebujeme rozšířit tuto informaci a informovat naše členy – pokud znají uvedené případy. Informujte na svvcr@seznam.cz cestou krajských organizací. Postižení veteráni se sami hlásit nebudou, obávají se stigmatizace ve společnosti a pomoc potřebují od kolegů,“ říká místopředseda sdružení válečných veteránů ČR Ladislav Sornas. Sdružení válečných veteránů ČR je spolkem, který byl založen v roce 1992 vojáky v činné službě a záloze, účastníky válečné operace v Perském zálivu. SVV ČR je nezávislou nevládní organizací a na svoji činnost nepobírá žádné dotace ze státního rozpočtu.