"Zda opravdu dojde k prodloužení termínu dokončení lávky je v tuto chvíli předmětem jednání. Město po celou dobu stavby provádí veškeré kroky k zajištění plynulosti stavby a na změny stavby vzniklé nedostatky projektové dokumentace reaguje okamžitě. Není v silách města uspíšit procesy ostatních subjektů podílejících se na realizaci stavby," okomentoval situaci mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

"Válečný konflikt na Ukrajině velice pravděpodobně negativně ovlivní práci na díle," píší v prohlášení Stavby mostů Praha. Zástupci firmy zároveň zmiňují fakt, že ukrajinští pracovníci tvoří významnou součást stavebního trhu v České republice. Upozorňují také na skutečnost, že na Ukrajině byla vyhlášena mobilizace a lze očekávat odchod pracovníků z České republiky.

Setkání harmonikářů v Březové
Březová má výhodu v tom, že kulturní a sportovní činnost zde vždy žila

"Pozornost ukrajinských občanů se dočasně zaměří na ochranu a zabezpečení rodinných příslušníků, nikoliv na pracovní povinnosti, což ze strany zaměstnavatelů nelze nepodpořit," zmiňuje firma v prohlášení.

Zhotovitel díla proto upozorňuje, že lze očekávat i dopad na ceny spočívající zejména v nákladech na smlouvy s novými dodavateli a pracovníky, a to za současné tržní ceny. Zároveň žádá objednatele díla o poskytnutí maximální součinnosti a uvádí, že vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby minimalizoval zpoždění a navýšení ceny díla.

Už vloni žádali stavaři o prodloužení termínu dokončení, který byl stanoven na říjen 2021. Investorem je ministerstvo financí a finančně se spolupodílí i Sokolov. Celkové náklady jsou zhruba 58 milionů korun a Sokolov zaplatí 1,8 milionu. Původní projekt hovořil o mnohem vyšší částce, zhruba 70 milionů korun. Došlo proto k přepracování projektu. Lávka je spojnicí s Jižním lomem, kde má město určité záměry. V současné době jde o jednu z rekreačních oblastí, která propojuje vodácké tábořiště, park, meandr řeky Ohře a na druhém břehu Staré náměstí. Do budoucna se v lokalitě počítá s rodinnými domky či s pozemky pro drobnou výrobu. „Název lávky je odvozen z minulosti, kdy se za přecházení vybíraly krejcary,“ řekl ředitel muzea Michael Rund.

Základní parametry nové Krejcarové lávky:
Celková délka lávky v hlavním směru 141 m
Celková délka boční lávky 43 m
Šířka boční lávky 2 m
Šířka mostovky v místě nástupu 3 m
Šířka mostovky u střední podpory 7 m