Poničené altánky v parku, povalené dopravní značky, graffiti pod mostem či zdevastování sochy svatého Jana Nepomuckého. Nejen těmito případy se muselo v minulosti zabývat vedení města Loket a spolu s ním i policie. S vandalismem se město potýká již řadu let.
„To je problém, jejž mají asi všechna města. Je těžké dohledávat, jestli to udělal vodák, který táhl městem, nebo nějaké dítě. Je to nepříjemné a demotivující,“ komentuje starosta Jaroslav Hlavsa.

Toho prý mrzí, když si vandalové vybíjejí svou zlost především na nových věcech. „Většinou dokážeme závady rychle opravit, ale jsou to vlastně vyhozené peníze,“ tvrdí Hlavsa.

Socha svatého Jana Nepomuckého v Lokti se též nevyhnula útoku vandalů. Když ji Okrašlovací spolek města Lokte nechal opravit, po několika týdnech ji nenechavci opět zničili, a dokonce otrhali a ukradli pozlacené hvězdičky na hlavě Nepomuckého.

Policie vidí alespoň částečné řešení v kamerovém systému, který je v Lokti již několik let nainstalován. „Díky možnosti následného vyhodnocení pořízeného záznamu se nám podařilo objasnit již několik protiprávních činů,“ uvedl vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Lokti Martin Götzl.
Podle starosty lze ale i na chování některých pejskařů nahlížet jako na vandalismus, když nejsou schopni po svém mazlíčkovi uklidit. „Obecně platí, že devadesát procent lidí, včetně dětí, je naprosto slušných a jsou v pohodě. A pak jsou tady dva nebo tři výrostci, kteří odvedou práci za regiment,“ myslí si starosta.

I ten však prozradil, že jako teenager zničil několik věcí. „Jasně. Prolézali jsme staré bouračky, vycinkávali okna, ale nic závažnějšího mě nenapadá. Ale v něčem to bylo jiné. Přišel policista nebo nějaký dospělák, dostali jsme pár facek a ani nás nenapadlo stěžovat si rodičům, protože jsme věděli, že tatínek by přiložil ruku k dílu,“ ukončil Hlavsa.

Bez problémů není ani například Nové Sedlo. „Každé pondělí shromažďujeme poznatky o vzniklých škodách, které způsobili vandalové našeho města. V Loučkách to byla například polámaná prolézačka, v Chranišově převrácená houpačka, na Jalovém Dvoře poničená vodní pumpa a ve finále nedali vandalové pokoj ani místu posledního odpočinku a rozmlátili dveře skladu na hřbitově,“ uvedl v aktuálním vydání Novosedelských listů mistr zařízení městského úřadu Milan Bauman. „Městská policie případy šetří, ale bez pomoci občanů nic nevyřeší. Nabízí se zde otázka, na kterou si odpovězme všichni: v čem, nebo spíš v kom je chyba?“ ptá se ve své výpovědi Bauman.