„Vandalové začali řádit již na jaře. To vytahali v Areálu sportu a zdraví šest bříz, které pohodili opodál. Přízemní mrazík jim poté dal co proto. Znovu jsme je vysázeli a čekáme, zda se ujmou,“ říká za Sotes Martin Talíř, který má na starosti veřejnou zeleň.

Tím však řádění vandalů neskončilo. Nedávno se vyřádili mezi ulicemi Jelínkova a Kosmonautů, kde byly na podzim vysazeny nové, již vzrostlé stromy.

„Opět, tak jako loni, se na jednom stromě vyřádil jakýsi vandal, který zlomil primární terminál (korunu) a tím strom v hodnotě několika tisíc korun znehodnotil,“ říká Talíř.

Ušetřeny nezůstaly ani stromy přímo v centru. U bývalé hygienické stanice zlomil někdo hned dva kmeny.

Zeleň ve městech působí esteticky a také zachytává hluk či prach z hlavních komunikací. Také její cena není nikterak nízká.

„Jen od počátku roku zničili vandalové na deset stromů. Nákupní cena jednoho z nich se pohybuje od 1800 do 2700 korun, a to nepočítám naši práci při sázení zeleně. K vandalství dochází většinou o víkendu,“ dodal Talíř. Občané, kterým není vzhled města lhostejný, nechť při podobných incidentech volají ihned strážníky městské policie. Nahlásit podobné vandalství mohou i anonymně. Důležité je, aby volali neprodleně.