Mobilní kamerový systém je od listopadu novou technickou posilou strážníků karlovarské městské policie. Podle jejich velitele Marcela Vlasáka budou dvě kamery monitorovat hlavně dění v okolí škol. V současné době jsou instalovány u Komenského školy v Drahovicích.

„V kopcovitém terénu Karlových Varů se jenom obtížně hledají místa pro optimální přenos mikrovlnného spojení, na jehož bázi funguje klasický kamerový monitorovací systém města. Nespornou výhodou mobilních kamer je fakt, že přenos dat zajišťuje operátor mobilních telefonů, není tedy problém s pokrytím pro přenos dat. Kamery se dají navíc kombinovat s pultem centralizované ochrany, čímž můžeme více zefektivnit naši práci,“ vysvětlil hlavní výhody nového zařízení Vlasák.

Mezi další patří mobilita celého zařízení. „Můžeme jej instalovat na místech, kde dochází například k napadání žáků škol, ničení majetk, nebo kde máme podezření na šikanu,“ upřesnil velitel strážníků.

Systém má však i své nevýhody. „Je to především nižší kvalita a rychlost přenosu dat. Aktuálně můžeme sledovat dění ve frekvenci jednoho snímku za vteřinu. Oproti klasickým kamerám je to méně, ovšem postačuje to k tomu, aby operátor kamerového systému mohl včas reagovat na vzniklou situaci. A pak: záznamové zařízení, které je součástí systému, zaznamenává dění v nezmenšené kvalitě,“ doplnil Vlasák.

Kamerový systém Karlových Varů čítá v současné době čtrnáct bodů v lázeňské a obchodně–správní části města. Na stole už ovšem leží projekt, který, pokud se jej podaří zrealizovat, navýší počet kamerových bodů na 15. „Počet zaměstnanců městské policie proškolených na obsluhu kamerového systému je ale stejný jako v bodě, kdy bylo ve městě pouze pět kamer,“ dodal velitel karlovarské městské policie.