A zkoušející jim nedali vůbec nic zadarmo, naopak bedlivě je pozorovali a hodnotili při jejich činnosti. Závěrečné zkoušky se účastnilo osm odsouzených z věznice v Kynšperku nad Ohří a všichni ji úspěšně složili.

"Kurz byl zahájen letos v únoru po dvouletém prodlení způsobeném protiepidemickými opatřeními. Byl realizován ve spolupráci se společností Volonté Czech v rámci projektu VOL Vzdělávání," řekla mluvčí kynšperské věznice Petra Bělíková.

Teoretická příprava představovala 122 hodin výuky a praktická část pak 60 hodin skutečné práce se včelami. Výuku i praktickou část zajišťovalo přímo ve věznici svými externími pracovníky Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum Nasavrky. To obhospodařuje zhruba 460 včelstev na více včelnicích. Odsouzení byli na včelnici s 80 včelstvy, a třebaže byla včelstva podrážděná, zhostili se praktické části na výbornou.

"Ředitel učiliště Josef Lojda ocenil získané pracovní návyky při práci se včelami a dobré znalosti. Pro každého zkoušeného připravili včelmistři vždy jedno včelstvo, pokaždé však v jiném složení nástavků, plodových či zásobních rámků a medníků. Každý měl něco jiného. Musel si sám zapálit dýmák a provést potřebné úkony ve včelstvech," vysvětlil lektor věznice Richard Werner.

Následovala písemná zkouška, kde museli vyhodnotit svěřené včelstvo a ukázat znalost a použitelnost práce s různými včelařskými potřebami. Ve včelnici museli prokázat praktickou znalost problematiky včelstev. Šlo například o přelarvování vajíček do budoucích matečníků, odchyt matek do klícek anebo rozpoznání varroázy, což je je infekční onemocnění včel. Bylo toho mnoho, co museli odsouzení předvést.

Následovalo přezkoušení z výroby rámků, tavení mezistěn a desinfekce nástavků. Později se na zdařile vyhotovených učebních pomůckách předvedli při tvorbě oddělků či smetenců a nakonec museli rozpoznávat různé druhy nemocí v jednotlivých stádiích.

"V medárně ukázali, jak jim jde odvíčkování, stáčení i vyšetření medu. Rozpoznávali různé druhy včelích produktů, předvedli, jak jim jde výroba perníčků a jejich zdobení, co vědí o výrobě medoviny, mateří kašičky, vosku a podobně. I tady byli zkoušející nároční a odsouzení se mnohdy zapotili, protože zkoušené látky bylo opravdu hodně," dodal Werner.

"Projekt chovu včel byl do věznice zaveden v roce 2016 jako teoretická vzdělávací aktivita. Po nezbytných přípravách, o dva roky později, již vězni stáčeli první med. Aktuálně se starají o pět včelstev," dodala mluvčí věznice.