Vstoupit do budovy základních škol v Sokolově zřejmě brzy nebude tak snadné jako doposud. Město totiž spustilo projekt zaměřený na bezpečí sokolovských žáků, který slibuje zvýšenou ochranu dětí i pedagogického sboru. Vše je zatím ve zkušebním procesu. Pilotní školou, která zatím zkouší nový ochranný systém, se stala sokolovská ‚centrálka'. Většina rodičů změnu vítá.

Do budoucna by se mohl projekt rozšířit do všech základních škol, nejprve proběhne ale vyhodnocení. „Přijali jsme taková opatření jako prevenci. Zatím jsme nemuseli řešit žádné neoprávněné vniknutí do budovy školy, natož krádeže či ublížení žákům. Přesto věříme, že tento krok je dobrý a do budoucna by mohl najít své uplatnění na všech školách v Sokolově. Zatím je vše ve zkušební fázi, hledáme pro a proti, na ‚centrálce' běží od začátku školního roku. Žáci dostali čipy, které používají pro vstup do školy, bez něj do budovy vstoupit nelze. Chodby hlídá pracovník k tomu určený. Pokud by někdo chtěl například za třídním učitelem, do sborovny nebo třídy, musí se ohlásit a půjde s doprovodem," vysvětluje starosta Sokolova Jan Picka.

O tom, zda se projekt rozšíří, bude prý rozhodovat jeho úspěšnost i finance. Zajímavostí ochranného systému je také to, že i rodiče by mohli mít do budoucna větší přehled o tom, kdy jejich dítě přišlo do školy a odešlo. „Zatím máme čipový systém a ohlídanou chodbu, pokud by vše šlo podle plánu, tak se uvažovalo i o tom, že rodiče budou mít větší přehled o pohybu dětí. Vize byla například SMS, která by rodičům přišla na mobilní telefon, když by žák vstoupil do školy přes čip. To je ale zatím jen jedna z variant, vše se musí konzultovat s rodiči a dobře promyslet. Někteří reagují kladně, je jich většina. Jiným přijde ochranný systém zbytečně komplikovaný, uvidíme tedy, jak proběhne vyhodnocení projektu," doplnil ředitel ‚centrálky' Jan Kadlec.
Rodiče dětí z ostatních základních škol v Sokolově se k projektu staví vesměs kladně. Lepší ochranný systém by prý uvítali hlavně rodiče dětí prvního stupně.