Lidé je najdou u Brány borců, u obchodního centra Ural, v ulicích Spartakiádní, Švabinského a u hřiště v ulici Školní. Pokud se kontejnery osvědčí, není vyloučeno, že se objeví další speciální nádoby na kovový odpad. Podle úředníků se tento druh odpadu v domácnostech vyskytuje.

„I když to vypadá, že se tento druh odpadu v domácnostech nevyskytuje, opak je pravdou,“ říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Do kontejnerů na kovový odpad patří hliníkové i železné plechovky od nápojů a potravin, kovová víčka nebo zátky, alobal a další kovové drobnosti z domácností (například kancelářské svorky, drátěná ramínka z čistíren, staré klíče). Dále folie z čokolád, sprejové nádobky, prázdné tuby od kosmetiky, hliníkové nádobí a příbory. Plechovky od nápojů je před vhozením třeba sešlápnout. Kovový odpad se nesmí vyhazovat v žádných obalech, sáčcích či krabičkách. Vhazovat je do nich třeba pouze čistý kovový odpad. Předností kovu je jeho stoprocentní recyklovatelnost. Pozitivní ekologické dopady jsou tedy obrovské.