Po příjezdu do obce si nelze nevšimnout, že všechny veřejné budovy mají nové fasády. Po celém Vintířově je také vybudována kanalizace, plyn, veřejné osvětlení a rozvody pitné vody. Obec je také stoprocentním vlastníkem Vintířovské teplárenské a majetkové společnosti, která dodává místním teplo a teplou vodu.

„Jsou opraveny chodníky a veškeré komunikace. Letos přibyly desítky parkovacích míst. Například na sídlišti to bylo 24 míst za zhruba 3 miliony korun,“ říká starosta Vintířova Marek Choc.

V minulosti vznikla myšlenka vytvořit na sídlišti mezi panelovými domy místa, kde by si mohly hrát děti. Vznikla proto dětská hřiště a herní prvky za tři miliony korun. Obec zaplatila 1,3 milionu, se zbytkem částky pomohla dotace.

V katastru obce působí dvě velké firmy. Jedná se o Lias Vintířov, vyrábějící přírodní stavební materiál Liapor, a firmu Sokolovská uhelná, dnes se sesterskou společností Suas Group.

Žáci, kteří zůstali ve škole, se mohou spojit se spolužáky on-line.
V Sokolově testují nový projekt, žáci kombinují výuku z domova a ve škole

Obec při zpracování návrhu Strategického plánu rozvoje obce Vintířov 2021-2030 distribuovala mezi občany dotazník. Ti se aktivně zúčastnili a dali obci mnoho podnětů. „Chceme se jimi dále zabývat a pokusit se je řešit, případně zahrnout do plánu do budoucna. Mnohými občany je negativně vnímán problém s prašností, hlukem a občasným zápachem z okolních firem. Rozhodli jsme se k tomuto tématu získat co nejvíce informací. Zřídili jsme e-mailovou adresu zp.vintirov@gmail.com, kam mohou občané zasílat své podněty,“ dodal starosta.