Technologie je schopna zpracovat 60 tisíc tun odpadu za rok, což je zhruba kapacita produkce v zájmovém území Karlovarského kraje. Spuštění centra umožnila spolupráce Sokolovské uhelné se SUEZ CZ. Firmy stvrdily podpisem smlouvy o konsorciu zájem o spolupráci ve službě obcím i firmám v oblasti nakládání s odpady.

„Propojení naší dlouholeté zkušenosti v oblasti energetiky a zkušenosti našich partnerů ze SUEZ CZ, kteří do oboru odpadového hospodářství vnáší principy oběhového hospodářství, nabízí řadu zajímavých možností. Umožní v plném rozsahu rozvinout dlouho plánovanou spolupráci s krajskou Komunální odpadovou společností a nabídnout obcím tolik potřebné služby v oblasti zpracování a využití komunálního odpadu,“ říká místopředseda představenstva Sokolovské uhelné David Najvar.

Společný projekt se ale nebude opírat pouze o zařízení mechanicko-biologické úpravny u Vřesové, které bude připravovat především alternativní palivo pro nový energetický blok ve Vřesové. To konsorcium také připravuje. Do systému bude po úpravách zapojena i bioplynová stanice, která umožní využít biologické složky odpadů k výrobě elektrické energie a tepla.

Podle Najvara výstavbou nového RDF zdroje ve Vřesové vznikne nejen záložní technologie pro výrobu elektrické energie a tepla schopná zásobovat východní části regionu, ale také nová pracovní místa a rozvojové příležitosti. Provozní zkoušky nové třídicí technologie odstartují už na přelomu září a října letošního roku.