Akce zde pořádané ve spolupráci s Akademií věd České republiky, Gymnáziem Cheb, Střední průmyslovou školou Ostrov a Witte Automotive Nejdek byly zaměřené na středoškoláky a děti z vyššího stupně ZŠ. Prostor zde byl, ale také pro veřejnost. Na interaktivních stáncích mohli vidět mnoho technických, chemických a fyzikálních pokusů. Další část programu byla věnována studentům a žákům, kteří si poslechli zajímavé přednášky z techniky a technologie, astronomie, fyziky, ale také například z jazykovědy.

„Studenty velice zaujaly přednášky o trendech v automobilovém průmyslu či poutavé vyprávění Petra Scheiricha z Astronomického ústavu AV ČR o interstelárních asteroidech,“ uvedl ředitel knihovny Vratislav Emler a dodal: „Skvělý ohlas diváků mělo také interaktivní a vtipně zpracované Úžasné Divadlo Fyziky, které se zábavnou formou snažilo vysvětlit dětem, kde se kolem nás berou barvy a jak je naše oko vnímá.“

Celkem se 7. a 8. listopadu vystřídalo na přednáškách a u stánků Vědy před radnicí 716 studentů a žáků škol nejen z našeho regionu. Krom karlovarských žáků a studentů navštívili krajskou knihovnu také děti z Ostrova, Nejdku, Sokolova a dokonce až z Mostu ze ZŠ Svážná.

Michaela Němcová