„Máme ohromnou radost z toho, že se nám podařilo získat dotaci pro realizaci tohoto naprosto klíčového projektu, který našemu regionu přinese celou řadu benefitů a který posílí pozici Karlovarského kraje jako centra excelence v oblasti lázeňství a balneologie v Evropě. Díky jeho realizaci dojde nejenom k významnému posílení vědeckých kapacit a infrastruktury, ale také k reálnému zlepšení poskytovaných lázeňských služeb,“ uvedla ředitelka Institutu lázeňství a balneologie Alina Huseynli.

Na realizaci projektu se budou podílet významní partneři, kterými jsou České vysoké učení technické v Praze (Fakulta biomedicínského inženýrství), Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta zdravotnických studií, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Fakulta ekonomická) a Fyziologický ústav Akademie věd ČR.

Lázeňství a balneologie jsou jednou z domén Karlovarského kraje. Jejich postupy vycházejí z tradičních hodnot, ale stále při nich absentují nové vědecké poznatky, které by napomohly objektivizaci léčebných efektů lázeňských procedur. Jsme proto rádi, že se podařilo získat dotaci na realizaci projektu Centrum lázeňského výzkumu, který bude mít pro tuto oblast zásadní přínos a který s sebou zároveň přinese i nová pracovní místa,“ doplnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta pro oblast lázeňství, cestovního ruchu, UNESCO a informační technologie.