Sokolovské technické služby SOTES mají jednatele, ředitele, dozorčí radu. Sokolovská bytová zase prokuristu a dva jednatele. Obě dvě organizace jsou přitom městská s.r.o. Nové vedení města se rozhodlo, že zastřešení městských firem by mělo být jednotné. Slibuje si od toho i lepší kontrolu nad nimi.

„Dáme tomu stejný kabát," říká starosta Sokolova Jan Picka. Obě dvě firmy by tak měly mít nově prokuristu. Pod ním budou působit dva jednatelé a pod nimi tříčlenná dozorčí rada. Ke konci března tak dojde k odvolání dosavadních lidí a ke jmenování nových tváří. Nutno dodat, že někteří zůstanou. Například u SOTES bude prokuristou dosavadní jednatel Jaromír Dvořák. Dozorčí kontrolní orgány jsou pro obě společnosti stejné.

„Myslíme si, že to ještě zlepší nejen kontrolní činnost, ale i komunikaci mezi městem a oběma organizacemi," konstatoval Picka. Nemělo by tak docházet k paradoxním možným situacím, kdy by jednatel a ředitel v jedné osobně mohl například sepisovat smlouvu sám se sebou. Zejména hnutí ANO slibovalo před volbami více zprůhlednit kontrolu nad městským majetkem i organizacemi. Nyní jeho členové budou mít v dozorčích radách své lidi. Podle starosty Picky teď není nic, co by jim mělo uniknout. A jak to bude s osobním ohodnocením?

Ohodnocení šéfů obou organizací se podle vedení města měnit nebude. „Budeme se však bavit o možných odměnách pro ostatní dozorčí orgány," říká starosta. Počítá zároveň s bouřlivou diskuzí kolem tohoto tématu. Sám byl totiž v minulosti přítomen jednání o podobných odměnách a ví, že zastupitelé chtěli zdůvodnit každou podobně vynaloženou stokorunu. Sami členové to většinou odůvodňují vysokou odpovědností. Podle zákona členové ručí celým svým majetkem. Někteří advokáti však namítají, že je velmi obtížné dohnat člena dozorčí rady k zodpovědnosti, protože v zákoně není rozsah kontrolní činnosti přesně specifikován.