Právě s největší střední školou v kraji se loketská průmyslovka sloučila. Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové tak už místní, město a vedení školy nemusí mít obavy o její osud. „S průmyslovou školou rozhodně počítáme. Budeme jednat s ředitelem ISŠTE, aby se výuka některých technických oborů přesunula právě do Lokte. Důvodem je především to, že na ISŠTE se nově otevřela střední policejní škola a od nového školního roku tam vznikne pobočka vojenské školy. Kraj už investoval do opravy domova mládeže loketské průmyslovky, další finanční prostředky na opravy školy a internátu ještě půjdou,“ řekla hejtmanka při setkání se starosty regionu, kdy obavy o osud loketské školy vyslovil starosta Lokte Petr Adamec.

Setkání se starosty ukázalo, co vedení měst a obcí trápí. Například Přebuz tíží havarijní stav tamní silnice vedoucí na Nejdek. „Je to vlastně naše hlavní spojení do Karlových Varů a Nejdku, kam lidé jezdí mimo jiné za prací. Stav krajské komunikace je ale žalostný,“ poukázal starosta nejmenšího městečka v republice Martin Bruoth. Kraj tam už loni upravil asi tři kilometry této silnice. A pokračovat se bude i v příštím roce. „Oprava je zařazena mezi akce, se kterými se počítá v roce 2019,“ potvrdil náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.

Starostové se s vedením kraje setkali v Březové u Sokolova. Kromě oprav silnic či krajského školství jednali také o čerpání financí z programu Restart. Hejtmanka informovala o tom, že vláda schválila v minulých dnech investiční pobídku pro společnost BMW Group ve výši 528, 7 milionu korun na vybudování testovacího centra autonomních vozů na Sokolovsku. „Kraj postaví příjezdovou komunikaci, její financování jsme zařadili do akčního plánu programu Restart.

Náklady předpokládáme ve výši asi 100 milionů korun. Kromě toho necháme vybudovat parkovací stání a dobíjecí stanice. Centrum nabídne práci s přidanou hodnotou, je to zásadní investice pro rozvoj regionu, promítne se to do dalších oblastí života kraje, například do školství, může to nastartovat vědu a výzkum. Jsme kraj s nejnižší průměrnou mzdou, i tady by mohl nastat posun,“ zdůraznila hejtmanka.

Starostové z Královského Poříčí a Bukovan pak řešili možnost čerpání peněz z národních i evropských fondů na využití brownfields. V Bukovanech chtějí vystavět nové lékařské středisko a v současnosti už mají připravený projekt. V Královském Poříčí zase připravili projekt demolice bývalého učiliště a na jeho místě by vyrostl volnočasový areál a sportoviště. Vildumetzová připomněla, že na krajském úřadě vznikne oddělení, které se bude zabývat využíváním peněz z programu Restart, a zaměstnanci zařazení v tomto oddělení budou starostům nápomocni ve vyhledávání dotačních titulů i v administraci projektů.