Lidé v Březové již nesmí objemný odpad ukládat ke kontejnerům. Zakazuje jim to nová vyhláška pod hrozbou pokut. Kam ale s ním? Vedení radnice nabízí občanům náhradní řešení.

„Naši občané mají úžasný servis," tvrdí starosta Březové Miroslav Bouda. Poukazuje na kontejnery pro Březováky zdarma. Musejí však odpad dopravit na sběrné místo, na což nebyli dosud zvyklí.

„Objemný odpad jako koberce, nábytek či matrace jsme dávali k popelnicím. Pracovníci úřadu ho poté odvezli. Je fakt, že to bylo jednodušší, ale na druhou stranu to mnohdy nevypadalo moc dobře," říká jeden z obyvatel Březové na Sokolovsku.

„Občas nám sem vlítnou přespolní a vyhodí zde jejich bordel. Snažíme se to hlídat," postřehl dále Bouda. Nově musejí občané objemný odpad dopravit pouze do kontejnerů k tomu určených. Ty budou přistavené za hasičskou zbrojnicí nebo na sběrném dvoře pod Drahotínem.

Kdo bude novou vyhlášku porušovat, musí počítat se sankcemi. Podle vedení radnice bude strážník městské policie takovéto přestupce pokutovat. Město Březová na Sokolovsku má také v plánu rozšířit kamerový systém. K dosavadní jediné kameře, která míří z budovy radnice na náměstí a nejbližší okolí, by měly přibýt další čtyři. Napojeny budou na pult centralizované ochrany v Sokolově a ohlídají veřejná prostranství.

Obecně závazná vyhláška také umožňuje objednat si prostřednictvím městského úřadu kontejner, do kterého může občan tento odpad uložit. Vedení radnice také připomíná, jaký odpad se ve městě třídí. Nebezpečný odpad – zbytky barev a spotřební chemie, zářivky či rozpouštědla. Dále již známé papírové, plastové či skleněné odpady. Mezi další patří kovové věci, jako nápojové plechovky, nádobky od kosmetiky, hliníkové a železné předměty. A nakonec jsou to biologické odpady. Ty jsou rostlinného původu a patří mezi ně hlavně odpady ze zahrad. Jako příklad lze uvést trávu, seno, spadané ovoce, křoviny, kůru, ořezané části stromů, dřevo, ale i kuchyňské odpady rostlinného původu.