Vybrané kabelky se budou dále za symbolické ceny prodávat a výtěžek půjde na nákup vybavení dětského oddělení v nemocnici v Karlových Varech. Pokud vložíte do darované kabelky své jméno a kontakt na vás, můžete vyhrát jeden ze zajímavých sponzorských darů. Chcete-li přispět finanční částkou, můžete tak učinit na bankovní účet sbírky 266716647/0300. Samotný prodej vybraných kabelek pak proběhne v sobotu 13. prosince v prostorách kavárny Becherplatzu od 9:00 hodin a taktéž v neděli 14. prosince na stejném místě.