„Rozšíření osvětlení bude provedeno společně s rekonstrukcí vedení nízkého napětí v horní části obce. Rekonstrukci vykoná majitel sítě ČEZ,“ uvedla starostka obce Petra Gajičová. V současné době je podle ní rozpracovaná projektová dokumentace.


Akce se měla původně konat do konce roku 2007 a rovněž i náklady na realizaci byly zahrnuty do rozpočtu obce pro rok 2007. „Vzhledem k současné situaci se ale nyní jeví jako pravděpodobnější termín první čtvrtletí roku 2008,“ řekla Gajičová.

Výstavba veřejného osvětlení komunikace III. třídy z Kynšperka do Liboce byla dokončena tento měsíc. V současné době je osvětlení ve zkušebním provozu. Celkové náklady na výstavbu činily zhruba 650 tisíc korun a hradilo je zcela město Kynšperk.