Chystá se dotěžení již odepsaných uhelných zásob v dobývacím prostoru Svatava. U rekreační oblasti vodní plochy Medard se tak znovu objeví těžební stroje. Doplňková lokalita se totiž nachází ve východní části lomu Medard – Libík a rozšíření těžby je navrženo na ploše 15 hektarů.

Lidé mohou zaslat své písemné připomínky k tomuto záměru, a to Ministerstvu životního prostředí ČR. Cílem zjišťovacího řízení je stanovení, zda záměr bude dále posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí a na které oblasti se má posouzení zaměřovat.
Ministerstvo životního prostředí ČR oznámilo zahájení zjišťovacího řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Je pro záměr společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. „Rozšíření těžby na doplňkové lokalitě Medard". Do dokumentace oznámení záměru je možné nahlížet v úředních hodinách na odboru životního prostředí Městského úřadu Sokolov a na internetové adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru OV4138.

Do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Karlovarského kraje může každý zaslat své písemné připomínky Ministerstvu životního prostředí ČR.
Zastupitelé Svatavy o záměru opětovné těžby slyšeli poprvé před zhruba 3,5 lety a neměli proti tomuto záměru námitek, ovšem za dodržení několika podmínek.

„Prioritou je, aby se těžba co nejméně dotkla občanů Svatavy," řekli tehdy. Uhlí se vozilo dříve po železničním svršku, který je však dávno zlikvidován. Nastává tak otázka, zda by se vyplatilo ho obnovit, či by doprava byla svedena na silnici vedoucí Svatavou.

Aby mohly stroje těžit uhlí, musel by se také zajistit svah lomu proti případnému sesuvu. Tehdejší plán těžby mluvil o třech letech i s rekultivací, mělo jít o jeden milion tun uhlí a Svatavě by do obecního rozpočtu přitekly z výtěžku zhruba tři miliony korun.

Těžaři podle svých slov zkouší a vymýšlejí, kde by byla případná těžba co nejméně konfliktní a jaké dopady by měla na okolí. Tvrdí, že se snaží krajinu rekultivovat a všude kolem je prý vidět, že se to daří. Podle těžařů by měla zůstat celistvost prostoru nedotčena. Také mluví o následné doživotní stabilizaci terénu. A jak poukazují na závěr, trochu se liší od nedalekých severních Čech. Jsou prý patrioti regionu a hlavní je pro ně oboustranná dohoda.

Občané Svatavy reagují opatrně. „S dopravou by byl asi problém. Byla by zde ale další práce, což je při avizovaném útlumu těžby dobrá zpráva," řekl jeden z obyvatel Svatavy, který je zároveň zaměstnancem u těžařů.⋌