Řeč je o letité lípě, kolem které chodily kdysi děti do vítkovské školy. Ne nadarmo se tento němý svědek pyšní titulem Strom hrdina. Nově u lípy vzniklo odpočinkové místo s informační tabulí, kde si mohou lidé nejen odpočinout, ale také si prohlédnout dobové fotografie a pár zmínek o bývalé vesnici Vítkov.

„Informační tabuli o zaniklé obci nechala pod lípou srdčitou umístit sokolovská radnice. Už vloni tady byl vztyčen kříž. Teď přibyla tabule a lavička. Text na tabuli připravil ředitel sokolovského muzea Michael Rund. Doplňují ho historické fotografie. Celkové náklady na výrobu tabule, grafické práce a její instalaci vyšly na 17 tisíc korun,“ říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Jako Strom hrdina byla lípa srdčitá označena před dvěma lety v rámci celostátní ankety Strom roku. Její kmen má obvod 218 centimetrů a odolal opravdu mnohému.

Historii bývalého Vítkova připomíná nová informační tabule umístěná pod Stromem hrdinou. Pietní místo doplňuje lavička a kříž. Místo se nachází mezi Sokolovem a koupalištěm Michal. Za druhou kruhovou křižovatkou, u nájezdu na dálnici směr Karlovy Vary, pojedete rovně a těsně před koupalištěm Michal se musí zabočit doleva a dojede se přímo k lípě.

V místě nynějšího jezera podstatná část Vítkova kdysi stála.

Vítkovem procházela obchodní stezka z Chebu do Lokte, která však zanikla, stejně tak jako cesta z Vítkova do Starého Sedla. Ve vsi byla hospoda, malá zvonička a dvě kapličky. V roce 1893 zde byla postavena škola, která sloužila svému účelu až do roku 1975.

Ve třicátých letech 19. století byla postavena silnice do Čisté. Koncem 19. století bylo ve Vítkově 64 domů a 446 obyvatel, v roce 1910 již 76 domů a 559 obyvatel. Rozkvět souvisel s těžbou uhlí na Sokolovsku.

Po poválečném odsunu unikl Vítkov začlenění do vojenského výcvikového prostoru Prameny a byl nově osídlen. Většinu domů a hospodářství po odsunutých Němcích získali Češi a Slováci. K zániku vesnice došlo v souvislosti s plánovanou otvírkou uhelného lomu Michal, který si vyžádal kromě likvidace Vítkova i další investice, zejména přeložku silnice do Sokolova a vybudování nového koryta Lobezského potoka. Nový uhelný lom Michal zahájil těžbu v roce 1979 a poslední uhlí bylo vytěženo v roce 1988. Následně došlo k rekultivaci lomu, kde vzniklo umělé jezero Michal. (roc,wikipedie)