Bude tu zajištěn i dozor, který se postará o obsluhu, ale také o to, aby na hřišti nedocházelo k vandalismu. Určený správce se bude starat i o herní areál u Domu dětí a mládeže Bludiště. Pokud se systém správců osvědčí, má radnice v plánu zabezpečit stejným způsobem i ostatní velká herní centra ve městě.

Prostory hřiště v Husově ulici sloužily prozatím hlavně školákům. „Od chvíle, co tam vyrostl slon, obracely se na nás maminky, jestli bychom hřiště nezpřístupnili pro veřejnost,“ s úsměvem vysvětlil starosta Patrik Pizinger, co vedlo k otevření hřiště. Příchozí ho mohou využívat od 16 do 19 hodin od 1. května do 30. září. „Trvale k dispozici tam jsou odpoledne dvě paní, které zajišťují obsluhu a současně hlídají, aby nedocházelo k devastaci herních prvků,“ poznamenal starosta.

Jak dodal, je to i pro město zkouška pro to, jak v budoucnu velká dětská hřiště provozovat. Druhé podobné hřiště je totiž u domu dětí a mládeže, je zatím bez dozoru a s vandalismem se tu město potýká. „Domluvili jsme se proto s úřadem práce a v rámci veřejně prospěšných prací bychom tu zaměstnali člověka, který by byl k dispozici po celou pracovní dobu a staral by se nejenom o toto hřiště, ale o celý vnitroblok mezi školami,“ uvedl. Jak doplnil místostarosta Luděk Soukup, hodně pomohlo i zavedení kamerového systému. „A lidé se už naučili okřiknout a usměrnit i ostatní děti. Ale když tam bude další člověk, bude to jen dobře,“ je přesvědčen místostarosta.

Pokud se systém veřejně prospěšných prací osvědčí, počítá město do budoucna s dvěma až třemi správci, kteří by postupně obcházeli větší hřiště a kontrolovali, jestli herní prvky nejsou poničené a slouží svému účelu, starali se i o jejich údržbu. Větší herní areály jsou i na sídlištích ve městě, kde navíc díky revitalizaci budou přibývat další.

Dlouhodobější zkušenost už má město například díky areálu Spartak, kde správci fungují po celou sezonu a s vandalismem tu problémy nejsou.