Ten je stejně jako chodovský určen pro děti, mládež i dospělé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením. Mnohem více se tu ale chtějí věnovat klientům s poruchou autistického spektra. A dobrá zpráva určitě je, že stacionář stále nabízí volná místa.

Základní proškolení pro práci s těmito klienty mají všichni vychovatelé. „Snažíme se v tomto směru být opravdu odborníci, proto se v současné době proškolujeme v daleko větší míře. Spolupracujeme hodně i s Nautisem,“ informovala Věra Bráborcová, ředitelka Denního centra Mateřídouška. Nautis, tedy Národní ústav pro autismus, je nestátní nezisková organizace, která poskytuje širokou nabídku služeb právě lidem s autismem a lidem kolem nich.

S klienty s poruchou autistického spektra pracují vychovatelé i v chodovském stacionáři, ovšem v daleko menší míře, než je zamýšleno v Sokolově. Tady by se navíc chtěli zaměřit na klienty, kteří potřebují mnohem náročnější péči. V plánu tu je i zřídit speciální dílničky. „Klienti by nemuseli docházet do sokolovských sociálně terapeutických dílen, prostor pro vytvoření například keramické dílny je přímo ve stacionáři,“ přiblížila ředitelka Bráborcová.

Sokolovský stacionář vznikl přestavbou budovy školní družiny bývalé 4. základní školy. Služby, které nabízí, se neliší od stacionáře v Chodově. Nechybí tu snoezelen, rehabilitace, masérna, oční stimulace, vodoléčba či učebny. Předpokládaná kapacita je 40 klientů ze Sokolova a okolí. „Určitě nechceme naplnit kapacitu hned v prvních třech letech. Naše služba má mít určitý rozvojový potenciál, budeme stacionář naplňovat postupně. V současné době tedy stále nabízíme volná místa,“ informovala ředitelka.

Jde o denní stacionář, který funguje od pondělí do pátku od šesti do půl čtvrté. Pracovní doba se však může přizpůsobit klientům a jejich rodinným příslušníkům. Více informací najdete na www.dcmat.cz.