Ten je stejně jako chodovský určen pro děti, mládež i dospělé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením. Mnohem více se tu ale chtějí věnovat klientům s poruchou autistického spektra. A dobrá zpráva určitě je, že stacionář stále nabízí volná místa.

Základní proškolení pro práci s těmito klienty mají všichni vychovatelé. „Snažíme se v tomto směru být opravdu odborníci, proto se v současné době proškolujeme v daleko větší míře. Spolupracujeme hodně i s Nautisem,“ informovala Věra Bráborcová, ředitelka Denního centra Mateřídouška. Nautis, tedy Národní ústav pro autismus, je nestátní nezisková organizace, která poskytuje širokou nabídku služeb právě lidem s autismem a lidem kolem nich.

S klienty s poruchou autistického spektra pracují vychovatelé i v chodovském stacionáři, ovšem v daleko menší míře, než je zamýšleno v Sokolově. Tady by se navíc chtěli zaměřit na klienty, kteří potřebují mnohem náročnější péči. V plánu tu je i zřídit speciální dílničky. „Klienti by nemuseli docházet do sokolovských sociálně terapeutických dílen, prostor pro vytvoření například keramické dílny je přímo ve stacionáři,“ přiblížila ředitelka Bráborcová.

Regály v potravinové bance se plní nejen díky řetězcům, ale i potravinovým sbírkám, kdy pomáhají všichni.
Potravinová pomoc vzrostla na více než dvojnásobek

Sokolovský stacionář vznikl přestavbou budovy školní družiny bývalé 4. základní školy. Služby, které nabízí, se neliší od stacionáře v Chodově. Nechybí tu snoezelen, rehabilitace, masérna, oční stimulace, vodoléčba či učebny. Předpokládaná kapacita je 40 klientů ze Sokolova a okolí. „Určitě nechceme naplnit kapacitu hned v prvních třech letech. Naše služba má mít určitý rozvojový potenciál, budeme stacionář naplňovat postupně. V současné době tedy stále nabízíme volná místa,“ informovala ředitelka.

Jde o denní stacionář, který funguje od pondělí do pátku od šesti do půl čtvrté. Pracovní doba se však může přizpůsobit klientům a jejich rodinným příslušníkům. Více informací najdete na www.dcmat.cz.