Nyní obdržel od Vězeňské služby České republiky Cenu Františka Josefa Řezáče za celoživotní přínos v této službě. Dnes pomáhá v duchovenském programu jako dobrovolník v Horním Slavkově.

„Chci pokračovat, dokud mne nohy unesou,“ říká oceněný kaplan.

Pan Zámečník vyrůstal ve věřící rodině a své životní poslání, dle svých slov, naplňoval již v běžném zaměstnání. V 50. a 60. letech minulého století pracoval v HDB v Sokolově. Politická moc tehdy duchovní představitele utlačovala, a tak v něm touha pomáhat ještě víc rostla. „Dostal jsem se na dálkový teologický seminář, dal jsem výpověď a v roce 1986 nastoupil do církevního domu u věznice na Borech v Plzni,“ vzpomíná Bohuslav Zámečník. Během své dlouholeté služby pracoval i s doživotně odsouzenými v jednom z nejpřísněji střežených zařízení, ve Valdicích. „Jsem křesťan a smyslem mého života je pomáhat druhým. Ve svých posluchačích se snažím najít smíření. Důležité je přijmout skutečnost, v tomto případě vinu a trest, uvědomit si důsledky svého činu a přijmout je. Naděje na nápravu je mnohem silnější,“ vysvětluje.

Řeka Ohře slavila zejména 13. ročníkem vodáckého závodu O pohár Povodí Ohře. Návštěvníci se dobře bavili u kynšperské dřevěné lávky.
FOTO: Řeka Ohře slavila. Zaslouženě

Bohuslav Zámečník byl oceněn generálmajorem Petrem Dohnalem za celoživotní zásluhy ve vězeňské službě. Jedním z předávajících byl předseda organizace Pavel Zvolánek. „U pana Zámečníka se stala jedna věc, se kterou jsem se nikdy nesetkal. Jeden z odsouzených si vzal jeho jméno, jako poděkování za to, že jej přivedl na duchovní cestu. Byť jsou to střípky, nestává se to často, a o to je to významnější,“ pověděl.

Ocenění Bohuslava Zámečníka.Zdroj: Město Sokolov

„Není to práce jen s vězni, ale také s dozorci, psychology a dalšími pracovníky věznice. Od ředitelů dostáváme pozitivní zpětnou vazbu, kaplani jsou partneři,“ navázal Vít Vurst, předseda Církve adventistů sedmého dne. Drobné dárky předal oceněnému i starosta Jan Picka. „Děkuji vám za to, co děláte, přeji mnoho sil a vůle do dalších let.“

Setkání iniciovala místostarostka Renata Oulehlová, která k tomu řekla: „Pan Zámečník je výjimečný člověk a já si těchto lidí velmi vážím. V každém dříme dobré nitro a je krásné, když jsou mezi námi tací, kteří je hledají tam, kde se s ním už příliš nepočítá.“

Ocenění poukazuje na odkaz katolického kněze Františka Josefa Řezáče, který se během svého života v 19. století zasadil o reformu vězeňství. Jako první přišel s myšlenkou dělení vězňů podle závažnosti jejich provinění. Zavedl vězeňský systém, který měl směřovat k nápravě odsouzeného, usiloval o budování škol a kaplí. F. J. Řezáč vycházel z biblických principů, že každá lidská bytost si zaslouží odpuštění.

Pavla Sofilkaničová

Expozici chystanou ve sklepení sokolovského zámku přiblížil ředitel muzea Michael Rund (na snímku).
FOTO: Cesta k pokladům povede do zámeckého sklepení