Odsouzení při akci Ukliďme Česko tahali pomocí lan z hlubokého koryta nejdříve pneumatiky, které zcela naplnily přistavený kontejner. Poté se pustili do likvidace dalšího odpadu z přilehlého okolí. Odvezeny byly staré válendy, plechové sudy, několik pytlů ošacení a obuvi. Nechyběla ani přední maska automobilu, skleněný odpad, plechovky, igelitové tašky a další,“ říká mluvčí věznice Petra Bělíková.

Spolupráce s obcemi a organizacemi se naplno rozjela s příchodem příznivého počasí. Odsouzení v rámci extramurálních aktivit programu zacházení pomáhají v Kaceřově a Těšovicích, dlouhodobě se podílejí na údržbě a opravách střelnice v Lomnici. Další odsouzení pomáhají již několik let Lesům ČR a při nedávné akci k obnově lesa vysadili v katastru obce Kynšperk nad Ohří tři tisíce borovic. Zapojují se také do ochrany přírody. V rámci unikátního projektu Laudato si vězni pomáhají s údržbou zeleně a rozvíjejí svůj vztah k životnímu prostředí. Iniciativa, která spojuje duchovní rozvoj s praktickou péčí o přírodu, přináší pozitivní změny jak pro lokální komunitu, tak pro samotné účastníky programu.

Obchodní dům Ural v Sokolově.
Obchodní dům Ural v Sokolově má hlídat ochranka. Jde o reakci na stížnosti lidí

„Věznice navázala spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Kynšpersko a odsouzení muži vypomáhají s péčí o veřejná prostranství a přírodní lokality v katastru obce Kolová a Libavské Údolí. Na pracích se podílejí odsouzení z oddílu pro odsouzené věřící a se zájmem o duchovní hodnoty ze skupiny Laudato si. S návrhem přišla předsedkyně místní organizace svazu ochránců přírody Eva Řezníčková a vězeňský kaplan Jaroslav Šašek, který je rovněž členem této organizace," dodala Bělíková.