A v letním období tomu podle mluvčích obou věznic nebude jinak. „Pro odsouzené není v souvislosti s letními prázdninami připravován žádný speciální program. Nicméně nabídka zájmových aktivit vychází z možností věznice v oblasti finanční, technické i personální a v letních měsících se výrazně neliší od jiných období,“ říká tisková mluvčí a asistentka ředitele Věznice Kynšperk nad Ohří Petra Bělíková.

Některé aktivity, které jsou pro vězně připraveny běžně v ubytovnách, se podle ní ale mohou právě v letních měsících uskutečnit venku. „Při příznivém počasí se koná mimo ubytovny řada sportovních her a soutěží. Sportovní aktivity se venku mohou konat i na jaře a na podzim, když to umožní počasí. Odsouzení se mohou věnovat práci ve skleníku i jiným činnostem v zahradnickém kroužku. Sport patří mezi aktivity, které odsouzení v hojné míře využívají a jež slouží ke společensky přijatelnému uvolnění psychického napětí,“ míní Bělíková.

Ani v Horním Slavkově nemají letos pro odsouzené realizovaný žádný specifický letní plán, ovšem mohou využít řady zájmových volnočasových aktivit. „Okruh konkrétních činností, kterých je odsouzený povinen se zúčastnit nebo které může vykonávat, je stanoven v takzvaném programu zacházení. Ten se člení na pracovní aktivity, vzdělávací aktivity, speciální výchovné aktivity, zájmové aktivity a oblast utváření vnějších vztahů,“ vysvětluje Pavlína Lorenzová z Věznice Horní Slavkov.

Ta navíc sděluje, že zájmovými volnočasovými aktivitami programu zacházení se rozumí nejrůznější formy individuální a skupinové zájmové činnosti organizované a vedené zaměstnanci s potřebným odborným vzděláním. „V závislosti na klimatických podmínkách probíhají ve větší míře sportovní aktivity ve venkovních prostorách. Další činnosti jsou zaměřeny na zahradnické práce, které probíhají na dvou zahradách, kde si odsouzení pěstují základní druhy zeleniny,“ uzavírá Lorenzová s tím, že dalšími volnočasovými aktivitami jsou v hornoslavkovské věznici rovněž společenské hry, akvaristický či hudební kroužekroužek, stolní tenis a míčové hry.