Podařilo se to díky spolupráci Lesů ČR s Vězeňskou službou. Lesníky překvapila pracovitost vězňů a jejich nasazení i v méně přístupném terénu.

„Ředitelka věznice Martina Gänsel obdržela poděkování Lesní správy Kraslice za spolupráci při Dnech za obnovu lesa v září a říjnu tohoto roku. Vybraní vězni byli nápomocni při likvidaci černých skládek v arboretu Antonín v Sokolově a úklidu klestu u rozhledny Cibulka nedaleko Oloví,“ řekla mluvčí věznice Petra Bělíková.

Arboretum Antonín vzniklo postupem času v místě výsypky hnědouhelného dolu. V 70. letech bylo využíváno pro ověření optimální skladby lesních porostů pro rekultivaci. Nyní je v tomto místě lesopark s více než 200 druhy a poddruhy často unikátních dřevin.

Rozhledna Cibulka je zase oblíbeným cílem výletů lidí z celého regionu.

Spolupráci s Lesy ČR navázala věznice vloni v říjnu při sázení stromků. Tehdy dvanáct odsouzených vysázelo v Olšových Vratech u Karlových Varů přes stovku nových sazenic. O spolupráci mají obě strany zájem i v dalších letech. Pochvalují si nasazení vězňů i komunikaci s pracovníky věznice.

„Zařazení odsouzených na podobné akce je věnována pokaždé velká pozornost. Vybraní jednotlivci musí splňovat bezpečnostní i osobnostní požadavky. Závěrečné rozhodnutí náleží vždy řediteli věznice,“ dodala mluvčí věznice.