Získávat pracovní uplatnění pro odsouzené se daří Věznici Kynšperk nad Ohří. Ještě v zimě však byla situace zcela opačná. Na konci minulého roku věznice ztratila dlouholetého dodavatele práce pro zhruba šest desítek odsouzených a stanula před otázkou, kde sehnat náhradu. Holandská firma, která se zabývala recyklací textilu, se totiž po deseti letech rozhodla přesunout svou výrobu do zahraničí. Začátkem letošního roku pak poklesly i objednávky dalších firem a průměrná zaměstnanost spadla z dlouhodobých bezmála šedesáti procent na necelých dvacet sedm. Denní průměr zaměstnanosti se dokonce dostal až na 16 procent.

„Věznice tak musela hledat další formy zaměstnávání. Přestože byly osloveny desítky firem, nejčastější odpovědí bylo dlouho: Zeptejte se později,“ uvedla mluvčí kynšperské věznice Petra Bělíková. „Po čase se přece jen podařilo smlouvy o zaměstnávání vězňů s některými cizími subjekty uzavřít. K branám věznice tak již několik měsíců přijíždějí každé ráno vozidla firem a odvážejí skupinky vězňů za prací do nedalekého okolí,“ pokračovala Bělíková.

Odsouzení se doposud osvědčili například při údržbě a opravách ústavů sociální péče, stejně dobře jako při rekultivaci okolních výsypek nebo výsadbě lesních školek. „Věnovali se úpravám zámeckého parku, zahradnickým pracím a v současné době zastávají někteří například pomocné stavební práce při výstavbě výrobní haly,“ zmínila mluvčí. „Poctivou práci odsouzených chválili už v minulosti například v domově důchodců v nedalekých Horních Pochlovicích. Tam dojížděla skupina vězňů několikrát týdně v doprovodu zaměstnance věznice a pokládali zámkovou dlažbu či budovali ohrazení parku. Dále pak udržovali travnaté plochy, vysazovali okrasné dřeviny a likvidovali následky silné větrné bouře, při které vzal zasvé nejeden silný kmen stromu. Nelze zapomenout ani na vybudování přístupových cest a vybudování venkovní voliéry pro okrasné ptactvo,“ připomenula Bělíková.

Završením několikaměsíční práce skupiny odsouzených bylo například i vysvěcení pietní kapličky páterem Kryštofem, knězem římskokatolické církve, v listopadu 2006. Kapli vězni budovali od jara do podzimu v bývalé štole původně jako terapeutickou jeskyni. „Odsouzení tak zase jednou mohli pomoci dobré věci a lidé na druhé straně mříží se přesvědčili, že i mezi odsouzenými jsou takoví, kteří se práce neštítí, ale naopak za ni rádi vezmou,“ prohlásila mluvčí.

Letos pomoc odsouzených sociální zařízení v Horních Pochlovicích nevyužilo. „Všichni s nimi byli spokojeni. Opravdu udělali kus pořádné a těžké práce,“ sdělil Václav Jakl, ředitel organizace Sociální služby, pod kterou domov důchodců spadá. „Pro tento rok jsme si vybrali nabídku úřadu práce a využili lidí z veřejně prospěšných prací,“ doplnil Jakl.

Práce ve věznici

  • V současné době je ve Věznici Kynšperk umístěno téměř 800 odsouzených dospělých mužů a zaměstnanost se pohybuje kolem 55 procent. Chod věznice zajišťuje 247 zaměstnanců.
  • Polovina vydělaných peněz jde na úhradu nákladů výkonu trestu, popřípadě i výkonu vazby, na škody způsobené trestnou činností či soudní výlohy. Pokud má odsouzený vyživovací povinnost, je z takto stržených peněz přednostně plněna alimentační povinnost.