Jedním z projektů, který jim pomáhá, je Yellow Ribbon Run, tedy Běh se žlutou stužkou. Motto Běhu se žlutou stužkou zní: Uteč předsudkům a dej druhou šanci. Zapojují se do něj jak zaměstnanci vězeňské služby, tak různých neziskových organizací, Ministerstva vnitra a mnoha dalších. Svého zástupce vyslala na pražský půlmaraton i věznice v Kynšperku. Pražský půlmaraton byl prvním během, kterým zahajuje sérii závodů Run Czech Racing.

"Do Běhu se žlutou stužkou (Yellow Ribbon Run), který upozorňuje na vysokou nezaměstnanost osob po výkonu trestu, se letos zapojila i Věznice Kynšperk nad Ohří a do závodu Sportisimo 1/2Maraton Praha, který startoval 7. dubna na pražském Palachovo náměstí, vyslala speciálního pedagoga Václava Totha. Ten na půlmaratonu podpořil s dalšími běžci druhou šanci pro lidi, kteří si odpykali trest odnětí svobody a usilují o návrat k normálnímu životu," říká mluvčí věznice Petra Bělíková.

Závody Běhu se žlutou stužkou – půlmaraton, maraton, 2RUN a štafety – se běží v dubnu až červnu, a to jako součást závodů běžecké ligy RunCzech. Do běhu se zapojují zaměstnanci vězeňské služby, probační a mediační služby, ministerstva v čele s ministrem spravedlnosti, zástupci společensky odpovědných firem, neziskové organizace, současní nebo již propuštění vězni, sportovní fanoušci a desítky dalších.

Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba a agentura RunCzech. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.

Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s širší komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti. Motto Běhu se žlutou stužkou zní: Uteč předsudkům a dej druhou šanci.
Letos jde o 3. ročník. V roce 2016 se k zcela nové a v České republice neznámé iniciativě připojilo 32 běžců, v loni to pak byly téměř čtyři stovky lidí. Pro letošek je počítáno s šesti sty účastníky.

Žlutá stužka – symbol pro návrat do společnosti, symbol naděje – vychází z písně „Tie a yellow ribbon round the old oak tree.“ Tuto píseň zpívá někdo, kdo „si to odkroutil“ a není si jistý, zda je doma vítán. V dopise svou lásku prosí, aby uvázala žlutou stužku kolem dubu před domem, pokud ho chce zpět ve svém životě. Muž projede okolo, a když neuvidí žlutou stužku, pochopí, že není vítán. Okolo starého dubu nakonec uvidí stovku žlutých stužek jako signál, že na něj doma čekají.

Václav Toth se zapojil do projektu, protože ho vnímá jako smysluplný. „Poukazuje na nutnost zapojení celé společnosti do řešení problematiky související s návratem propuštěných vězňů zpět do běžného života. Je to celospolečenský problém, který není možné vyřešit pouze cestou penitenciární péče, ale zejména navazující postpenitenciární péčí“, řekl. Tento běh je součástí série běhů RunCzech Racing v ČR, který má již dlouholetou tradici a počet běžců se každoročně zvyšuje. „Účastní se ho běžci z celého světa od světových běžeckých špiček např. z Keni či Etiopie až po nás rekreační běžce. Zejména oni mají u mne velký obdiv, neboť každý, kdo dokončí tento závod je vítězem“, říká.

Pražský půlmaraton byl prvním během, kterým zahajuje celou sérii hlavních závodů RunCzech Racing. „V letošním roce mne ještě čeká 1/2Maraton v Karlových Varech, Olomouci, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem a perličkou pro mne bude účast v čtyřiapadesátikilometrovém alpském ultramaratonu v Rakousku, který zejména prověří mé limity, vůli a morálku“, dodal.

Běh není hlavním úkolem projektu, jde o to ukázat, že se s odsouzenými aktivně pracuje. „Vyhledáváme pro ně příležitosti k uplatnění nejen během výkonu trestu, ale i po propuštění a snažíme se o jejich integraci zpět do společnosti. Věznice bude mít svého zástupce i v dalším závodu tohoto projektu v červnu, kdy se do štafetového běhu zapojí informatik Robert Pisárik“, dodala Bělíková.