Ušáci se tam usadili, přemnožují se a nemají v tamním prostředí přirozeného predátora. Věznice proto navázala kontakt se záchrannou stanicí a začala situaci řešit.

„V místní věznici se před časem zalíbilo skupině zajíců polních, a protože zde nemají přirozeného predátora, začali se bez problémů ve velkém rozmnožovat v oplocené výrobní zóně. Věznice proto hledala možnosti, jak přemnožené zajíce odchytit a vrátit zpět do volné přírody,“ řekla mluvčí věznice Petra Bělíková.

Věznice oslovila nejprve myslivce i ochránce přírody a nakonec navázala spolupráci se Záchrannou stanicí pro živočichy Studánka.

Do věznice proto přijel zástupce stanice Karel Bobál s odchytovými klecemi, do které nyní zavítal první exemplář tohoto býložravce. Záchranná stanice ho vypustila nedaleko Studánky.

„Odchytem provádíme takzvaný transfer, jinými slovy přesun živočichů, kteří nám svým způsobem znepříjemňují život v obydlí a jeho blízkosti. Jedná se často o hady, netopýry, holuby a v tomto případě zajíce. Odchycení zajíci jsou neprodleně navráceni do volné přírody, a to v různých lokalitách, abychom tyto lokality zazvěřili,“ vysvětlil Bobál.