Jak si sehnat zaměstnání, vhodné bydlení a přitom se příliš nezadlužit? Takové otázky si mnohdy kladou odsouzení, kteří po výkonu trestu opouštějí zdi nápravného zařízení. Aby se opět nevydali na scestí a nezapadli do dluhové pasti, podstupují během pobytu ve vězení řadu motivačních programů. Ty je mají správně nasměrovat a hlavně poradit, jak si správně počínat při návratu na svobodu.

Právě koncem května finišoval projekt Život po vězení, realizovaný Sdružením pro probaci a mediaci v justici (SPJ). V Karlovarském a Ústeckém kraji se do něj zapojilo více než dvě stě klientů. Konkrétně z Věznice Kynšperk nad Ohří to bylo loni celkem 69 odsouzených. „Tyto aktivity považujeme za přínosné - pomáhají motivovaným odsouzeným po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody při začlenění do občanského života, posilují jejich motivaci žít v souladu s normami společnosti a aktivně řešit jejich životní situaci,“ zhodnotila přínos projektů mluvčí kynšperské věznice Petra Bělíková.

Jednou z možností, která se klientům nabízí, je takzvaný mentoring. „Když jsem šel z vězení, neměl jsem na koho se obrátit a chytal se každého stébla. Mentor mi pomohl vyřešit bydlení, překonat krizové situace, začal jsem díky němu řešit své dluhy a našel jsem si práci,“ řekl Josef, jeden z klientů projektu Život po vězení. „Velký úkol mentora je přesvědčit klienta, aby volil méně rychlá, ale o to efektivnější řešení problému,“ uvedl mentor Milan Roháč. Jedním z jeho klientů byl i pan Josef, který úspěšně prošel i dalšími aktivitami projektu ve věznici. Po propuštění začal spolupracovat s mentorem, našel si práci a navázal znovu vztah se svou rodinou.

Své manuální dovednosti si odsouzení měli možnost zvyšovat například při kurzech práce v truhlářských dílnách. Velkou motivací pro klienty byla skutečnost, že výrobky z dílen byly následně darovány na dobročinné účely – dětským domovům, handicapovaným dětem, mateřským školám či dětským oddělením nemocnic. „Na základě prezentace výrobků z truhlářských dílen nyní věznice dostává další pracovní nabídky,“ sdělila Michaela Nemčeková, zástupkyně vedoucího oddělení výkonu trestu odnětí svobody z Věznice Horní Slavkov.